Đầu tiên chúng ta nên đọc qua 2 bài viết này
- Cách Scout hiệu quả từng khu vực trên thế giới http://fm-vn.com/diendan/showthread....F-gi%E1%BB%9Bi
- Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt ! http://fm-vn.com/diendan/showthread....m-t%E1%BB%91t-!


Vô mục Club => Facilities bạn sẽ thấy những thông tin cơ bản về CLB mình đang dẫn dắt.

1 - Recruitment
+ Level Recruitment càng cao thì khả năng tìm được cầu thủ trẻ tốt cao
+ Recruitment từ thấp đến cao là Limited - Basic - Fairyly Basic - Average - Above Average - Established - Well Established - Exceptional
+ Có thể nâng cấp bằng cách yêu cầu với Board.


2 - Junior Coaching
+ Quyết định đến chỉ số regens của cầu thủ trẻ. Level Junior Coaching cao thì sẽ có CA và PA cao.
+ Level từ thấp đến cao là Minimal - Basic - Adequate - Avergave - Good - Excellent - Exceptional
+ Có thể nâng cấp bằng cách yêu cầu với Board.


3 - Youth Facilities
+ Ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cầu thủ trẻ.
+ Level từ thấp đến cao là Basic - Poor - Bwloe Average - Adequate - Average - Good - Great - Superb - Excellent - Top
+ Cò thể nâng cấp nhưng tốn khá nhiếu tiền.

4 - Reputation
+ Câu lạc bộ nhỏ (Rep thấp ) rất khó để cho ra những cầu thủ trẻ tốt có tính liên tục
+ Câu lạc bộ lớn ( Rep cao ) ngược lại