Trích dẫn Trích dẫn bài viết của tonynguyen01 Bài viết
trên mac thì cop vô đâu bạn
cứ vô mục Shortlist rồi import thôi bạn