Nếu bạn đang tìm 1 Advanded Forward cho đội của mình, đây là shortlist tính theo chỉ số cần thiết cho 1 AF.

Chỉ số Key >= 14
Chỉ số Preferable >=12

Chỉ việc add shortlist vô Scouting => Shortlist, cho Scout đi kiểm tra xem bạn thích ai và có thể mua ai rồi mua thôi

1 vài ví dụ trong list, bạn nào dùng đc anh nào thì cứ lên tiếng cho biết kết quả nhéDownload
http://www.fshare.vn/file/5OSMFZH51FQ6