Như tiêu đề, có cao nhân nào biết cách chơi chung file saved game qua cloud trên 2 máy laptop ( 1 macbook, 1 Windows) chung 1 account Steam hướng dẫn với ạ. ban ngày mình thi thoảng có chơi trên máy macbook và lưu lại game trên cloud, tối về nhà đăng nhập cùng 1 acc Steam nhưng khi vào file save game trên cloud qua máy Windows thì không hiện ra file đã lưu