Nghe cải lương mà dư lày thì HOT ko kém K Kop luôn