Dear all,
Anh em có ai biết cách cập nhật chuyển nhượng trong fm 2011 thì hướng dẫn giúp mình với. (Chưa có chuyển nhượng hè 2017 thì mới nhất là chuyển nhượng mùa đông 2016 thì phải)
Thanks anh em rất nhiều.
SS