ai có lòng thử xem PA bản mới này thay đổi ntn :okay: