bản này dùng cho Fm18 lỗi mất chữ đúng k các bác, e dùng thấy mất nhiều quá