Trích dẫn Trích dẫn bài viết của MinhTungMT Bài viết
tạo save:
- Tên bạn muốn chọn.
- Chọn giải nào.
- Chọn CLB nào.
Mr. Thang
La Liga
Real Madrid
cám ơn bác rất nhiều