Có ai mò được cách nào để folder faces ở ổ khác mà vẫn link đc vào game ko