Một kỳ euro thật đẹp cho các đội bóng. Bồ đào nha hòa liên tục mà vẫn vô địch hài ghê