Mở hàng cho mọi người phá: Bayern vô địch sớm trước 5 vòng (giải Bundesliga chỉ có 34 trận)


heberger une image