Share game FM18 (PC) | Share game FM Mobile 2018 | Share game FM Touch 2018

Trang thứ 2 trong tổng số 6 trang Trang đầuTrang đầu 1234 ... Trang cuốiTrang cuối
Hiển thị kết quả từ 11 tói 20 trong tổng số 54
 1. #11
  Ngày tham gia
  05 Nov 2009
  Số bài viết
  435

  Từ: Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt !

  Ad ơi trả lời giúp mình với sao mình cũng tìm như hướng dẫn nhưng không ra cầu thủ nào hết vậy???


 2. #12
  Ngày tham gia
  24 Jul 2011
  Số bài viết
  6,169

  Từ: Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt !

  Trích dẫn Trích dẫn bài viết của maiman09 Bài viết
  Ad ơi trả lời giúp mình với sao mình cũng tìm như hướng dẫn nhưng không ra cầu thủ nào hết vậy???
  bạn đang ở mùa mấy, đã tới ngày nó regen chưa

  Cập nhật thông tin mới nhất từ diễn đàn qua Facebook


  >>>Like & Follow<<<

 3. #13
  Ngày tham gia
  29 Aug 2006
  Đến từ
  www.fm-vn.com
  Số bài viết
  5,500

  Từ: Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt !

  Trích dẫn Trích dẫn bài viết của maiman09 Bài viết
  Sao mình tìm không được cầu thủ theo hướng dẫn thế ad
  bạn mới đá mùa đầu mà...


 4. #14
  Ngày tham gia
  25 Dec 2007
  Số bài viết
  3,567

  Từ: Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt !

  Test phát

  Personality Guide
  Mã:
  For Newgens:
  
  Personalities:		Definites:					Cases(det):		Cases(other):
  						
  Model Citizen		Pro 18-20, Det 18-20, Pre 18-20, Amb 18-20, Loy 18-20, Spo 18-20, Tem 18-20
  Model Professional	Pro 20, Tem 10-20							
  Professional		Pro 18-19, Tem 10-20							
  Perfectionist		Pro 18-20, Det 18-20, Amb 18-20, Tem 1-9			
  Temperamental		Tem 1-4, Pro 1-10						
  Driven			Det 20, Amb 10-20							*16
  Determined		Det 18-19, Amb 10-20							*16
  Slack			Pro 1, Det 1-9, Tem 5-20					
  Casual			Pro 2-4, Det 1-9, Tem 5-20				
  Very Ambitious		Amb 20, Loy 1-9, Det 1-17			2			*1
  Amibitous		Amb 16-19, Loy 1-9, Det 1-17			2			*1
  Unambitious		Amb 1-5, Loy 11-20				2			*1
  Honest			Spo 20, Det 1-9, Pro 5-20						*123
  Sporting		Spo 18-19, Det 1-9, Pro 5-20						*123
  Easily Discouraged	Det 1, Amb 1-9, Spo 1-17, Pro 5-20					*13
  Low Determination	Det 2-5, Amb 1-9, Spo 1-17, Pro 5-20					*13
  Unsporting		Spo 1, Det 11-20				7			*123
  Realist			Spo 2-4, Det 11-20				7			*123
  Very Loyal		Loy 20, Amb 6-7, Det 6-20			25			*1
  Loyal			Loy 18-19, Amb 6-7, Det 6-20			25			*1
  Iron Willed		Pre 20, Det 15-20, Spo 5-20			7			*1234
  Resilient		Pre 17-19, Det 15-20, Spo 5-20			7			*1234
  Spineless		Pre 1, Det 1-9, Pro 5-20, Spo 1-17		1			*1234
  Low Self-Belief		Pre 2-3, Det 1-9, Pro 5-20, Spo 1-17		1			*1234
  Light-Hearted		Pre 15-20, Spo 15-20, Tem 10-20, Pro 1-17	12467			234
  Spirited		Pre 15-20, Tem 10-20, Pro 11-17, Spo 1-14	14567			234
  Jovial			Pre 15-20, Tem 10-20, Pro 1-10, Spo 1-14	124567			234
  Resolute		Pro 15-20, Det 15-20, Spo 5-20, Pre 1-16	7			12345
  Fairly Professional	Pro 15-20, Det 1-14				1345			12345
  Fairly Determined	Det 15-20, Pro 1-14, Spo 5-20, Pre 1-16		7			*2345
  Fairly Amibitous	Amb 15-20, Pro 1-14, Det 1-14			2345			*25
  Fairly Loyal		Loy 15-20, Pro 1-14, Det 1-14, Amb 6-14		12345			*45
  Fairly Sporting		Spo 15-20, Pro & Det & Amb & Loy all 1-14	1234			*5
  Balanced		Pro 1-14, Det 1-14, Amb 1-14, Loy & Spo 1-14	1235			*35
  
  If Det 1-5 then Amb 10-20 is (1)
  If Det 1-9 then Pro 5-20 is (2)
  If Det 1-9 then Pre 4-20 is (3)
  If Det 1-9 then Spo 1-17 is (4)
  If Det 11-20 then Spo 5-20 is (5)
  If Det 15-20 then Pre 15-16 (6)
  If Det 18-20 then Amb 1-9 is (7)
  
  Not Temperamental (*)	Tem 5-20 and/or Pro 11-20
  Not Professional (1)	Pro 1-17 and/or Tem 1-9
  Not Ambitious (2)	Amb 1-15 and/or Loy 10-20
  Not Unambitious (3)	Amb 6-20 and/or Loy 1-10
  Not Loyal (4)		Loy 1-17 and/or Amb 8-20
  Not Spirit/Jovial (5)	Tem 1-9 and/or Pre 1-14
  Not Perfectionist (6)	Pro 1-17 and/or Amb 10-17
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  For Non-Newgens:
  
  Personalities:		Definites:					Cases(det):		Cases(other):
  						
  Model Citizen		Pro 18-20, Det 18-20, Pre 18-20, Amb 18-20, Loy 18-20, Spo 18-20, Tem 18-20
  Model Professional	Pro 20, Tem 10-20							
  Professional		Pro 18-19, Tem 10-20							
  Perfectionist		Pro 18-20, Det 18-20, Amb 18-20, Tem 1-9
  Driven			Det 20, Amb 10-20							15
  Determined		Det 18-19, Amb 10-20							15
  Very Ambitious		Amb 20, Loy 1-9, Det 1-17						1
  Amibitous		Amb 16-19, Loy 1-9, Det 1-17						1
  Honest			Spo 20, Det 1-9								12
  Sporting		Spo 18-19, Det 1-9							12
  Very Loyal		Loy 20, Amb 6-7								1
  Loyal			Loy 18-19, Amb 6-7							1
  Iron Willed		Pre 20, Det 15-20				3			123
  Resilient		Pre 17-19, Det 15-20				3			123
  Light-Hearted		Pre 15-20, Spo 15-20, Tem 10-20, Pro 1-17	123			23
  Spirited		Pre 15-20, Tem 10-20, Pro 11-17, Spo 1-14	123			23
  Jovial			Pre 15-20, Tem 10-20, Pro 1-10, Spo 1-14	123			23
  Resolute		Pro 15-20, Det 15-20, Pre 1-16			3			1234
  Fairly Professional	Pro 15-20, Det 1-14				1			1234
  Fairly Determined	Det 15-20, Pro 1-14, Pre 1-16			3			234
  Fairly Amibitous	Amb 15-20, Pro 1-14, Det 1-14			1			24
  Fairly Loyal		Loy 15-20, Pro 1-14, Det 1-14, Amb 1-14		1			34
  Fairly Sporting		Spo 15-20, Pro & Det & Amb & Loy all 1-14	1			4
  Balanced		Pro 1-14, Det 1-14, Amb 1-14, Loy & Spo 1-14				4
  
  Det Cases:
  
  If Det 1-9 then Spo 1-17 is (1)
  If Det 15-20 then Pre 15-16 (2)
  If Det 18-20 then Amb 1-9 is (3)
  
  Other Cases:
  
  Not Professional (1)	Pro 1-17 and/or Tem 1-9 
  Not Ambitious (2)	Amb 1-15 and/or Loy 10-20
  Not Loyal (3)		Loy 1-17 and/or Amb 8-20
  Not Spirit/Jovial (4)	Tem 1-9 and/or Pre 1-14
  Not Perfectionist (5)	Pro 1-17 and/or Amb 10-17

  Media Handling Guide:


  Mã:
  MH Styles:	Definites:									Cases:
  
  Out, Unf	Con 15-20, Tem 15-20, Pre 15-20							0
  Out, ST, Con	Con 15-20, Tem 1-2, Spo 1-7							0
  Out, ST		Con 15-20, Tem 1-2, Spo 8-20							0
  Out, Vol, Con	Con 15-20, Tem 3-6, Spo 1-7							0
  Out, Vol	Con 15-20, Tem 3-6, Spo 8-20							0
  Out, Con	Con 15-20, Tem 7, Spo 1-7							34
  Out		Con 15-20, Tem 7-20								34
   
  Eva, Unf	Con 1-14, Tem 15, Pre 15-20, Pro 15-20					    0
  Eva, ST, Con 	Con 1-14, Tem 1-2, Pre 15-20, Pro 15-20, Spo 1-7				0
  Eva, ST		Con 1-14, Tem 1-2, Pre 15-20, Pro 15-20, Spo 8-20				0
  Eva, Vol, Con	Con 1-14, Tem 3-6, Pre 15-20, Pro 15-20, Spo 1-7				0
  Eva, Vol	Con 1-14, Tem 3-6, Pre 15-20, Pro 15-20, Spo 8-20				0
  Eva, Con	Con 1-14, Tem 7, Pre 15-20, Pro 15-20, Spo 1-7					0
  Eva, Res	Con 1-5, Tem 7-14, Pre 15-20, Pro 15-20						34
  Eva		Con 6-14, Tem 7-14, Pre 15-20, Pro 15-20					34
  
  Unf		Con 1-14, Tem 15-20, Loy 11-20, Pre 15-20, (Spo 12-20 or Pro 13-14)	    0
  ST, Con		Con 1-14, Tem 1-2, Loy 11-20, Pro 13-20, Spo 1-7				1
  ST		Con 1-14, Tem 1-2, Loy 11-20, Spo 8-20, (Spo 12-20 or Pro 13-20)		1
  Vol, Con	Con 1-14, Tem 3-6, Loy 11-20, Pro 13-20, Spo 1-7				1
  Vol		Con 1-14, Tem 3-6, Loy 11-20, Spo 8-20, (Spo 12-20 or Pro 13-20)		1
  Con		Con 1-14, Tem 7, Loy 11-20, Pro 13-20						1
  Res		Con 1-5, Tem 7-20, Loy 11-20, Pro 15-20, Pre 1-14				13
  LH		Con 1-14, Tem 7-20, Loy 11-20, (Spo 12-20 or Pro 13-20)				1345
  
  MF, Unf		Con 1-14, Tem 15-20, Pre 15-20					        2
  MF, ST, Con	Con 1-14, Tem 1-2, Spo 1-7							12
  MF, ST		Con 1-14, Tem 1-2, Spo 8-20							12
  MF, Vol, Con	Con 1-14, Tem 3-6, Spo 1-7							12
  MF, Vol		Con 1-14, Tem 3-6, Spo 8-20							12
  MF, Con		Con 1-14, Tem 7, Spo 1-7							12
  MF, Res		Con 1-5, Tem 7-20, Pro 15-20, Loy 1-10, Pre 1-14				34
  MF		Con 1-14, Tem 7-20								12345
  
  Not Evasive (1)		Pre 1-14 and/or Pro 1-14
  Not Level-Headed (2)	Loy 1-10 and/or (both Spo 1-11 & Pro 1-12)
  Not Confrontational (3)	Tem 8-20 and/or Spo 8-20
  Not Unflappable (4)	Tem 1-14 and/or Pre 1-14
  Not Reserved (5)	Con 6-14 and/or Pro 1-14


  Khi em thấy cô đơn, đường dài đã mệt nhoài...

 5. #15
  Ngày tham gia
  05 Nov 2009
  Số bài viết
  435

  Từ: Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt !

  Trích dẫn Trích dẫn bài viết của Super FM Bài viết
  bạn mới đá mùa đầu mà...
  Uk mùa đầu nhưng đã qua ngày của những nước có cầu thủ mới ời mà sao hk thấy??? Bộ phải hết mùa 1 mới có cầu thủ hả???

  Lần sửa bài viết gần nhất bởi maiman09 : 03-11-2014 vào lúc 06:44 PM

 6. #16
  Ngày tham gia
  09 Oct 2011
  Đến từ
  Emirates
  Số bài viết
  157

  Từ: Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt !

  Trích dẫn Trích dẫn bài viết của johnnytran Bài viết
  Test phát

  Personality Guide
  Mã:
  For Newgens:
  
  Personalities:		Definites:					Cases(det):		Cases(other):
  						
  Model Citizen		Pro 18-20, Det 18-20, Pre 18-20, Amb 18-20, Loy 18-20, Spo 18-20, Tem 18-20
  Model Professional	Pro 20, Tem 10-20							
  Professional		Pro 18-19, Tem 10-20							
  Perfectionist		Pro 18-20, Det 18-20, Amb 18-20, Tem 1-9			
  Temperamental		Tem 1-4, Pro 1-10						
  Driven			Det 20, Amb 10-20							*16
  Determined		Det 18-19, Amb 10-20							*16
  Slack			Pro 1, Det 1-9, Tem 5-20					
  Casual			Pro 2-4, Det 1-9, Tem 5-20				
  Very Ambitious		Amb 20, Loy 1-9, Det 1-17			2			*1
  Amibitous		Amb 16-19, Loy 1-9, Det 1-17			2			*1
  Unambitious		Amb 1-5, Loy 11-20				2			*1
  Honest			Spo 20, Det 1-9, Pro 5-20						*123
  Sporting		Spo 18-19, Det 1-9, Pro 5-20						*123
  Easily Discouraged	Det 1, Amb 1-9, Spo 1-17, Pro 5-20					*13
  Low Determination	Det 2-5, Amb 1-9, Spo 1-17, Pro 5-20					*13
  Unsporting		Spo 1, Det 11-20				7			*123
  Realist			Spo 2-4, Det 11-20				7			*123
  Very Loyal		Loy 20, Amb 6-7, Det 6-20			25			*1
  Loyal			Loy 18-19, Amb 6-7, Det 6-20			25			*1
  Iron Willed		Pre 20, Det 15-20, Spo 5-20			7			*1234
  Resilient		Pre 17-19, Det 15-20, Spo 5-20			7			*1234
  Spineless		Pre 1, Det 1-9, Pro 5-20, Spo 1-17		1			*1234
  Low Self-Belief		Pre 2-3, Det 1-9, Pro 5-20, Spo 1-17		1			*1234
  Light-Hearted		Pre 15-20, Spo 15-20, Tem 10-20, Pro 1-17	12467			234
  Spirited		Pre 15-20, Tem 10-20, Pro 11-17, Spo 1-14	14567			234
  Jovial			Pre 15-20, Tem 10-20, Pro 1-10, Spo 1-14	124567			234
  Resolute		Pro 15-20, Det 15-20, Spo 5-20, Pre 1-16	7			12345
  Fairly Professional	Pro 15-20, Det 1-14				1345			12345
  Fairly Determined	Det 15-20, Pro 1-14, Spo 5-20, Pre 1-16		7			*2345
  Fairly Amibitous	Amb 15-20, Pro 1-14, Det 1-14			2345			*25
  Fairly Loyal		Loy 15-20, Pro 1-14, Det 1-14, Amb 6-14		12345			*45
  Fairly Sporting		Spo 15-20, Pro & Det & Amb & Loy all 1-14	1234			*5
  Balanced		Pro 1-14, Det 1-14, Amb 1-14, Loy & Spo 1-14	1235			*35
  
  If Det 1-5 then Amb 10-20 is (1)
  If Det 1-9 then Pro 5-20 is (2)
  If Det 1-9 then Pre 4-20 is (3)
  If Det 1-9 then Spo 1-17 is (4)
  If Det 11-20 then Spo 5-20 is (5)
  If Det 15-20 then Pre 15-16 (6)
  If Det 18-20 then Amb 1-9 is (7)
  
  Not Temperamental (*)	Tem 5-20 and/or Pro 11-20
  Not Professional (1)	Pro 1-17 and/or Tem 1-9
  Not Ambitious (2)	Amb 1-15 and/or Loy 10-20
  Not Unambitious (3)	Amb 6-20 and/or Loy 1-10
  Not Loyal (4)		Loy 1-17 and/or Amb 8-20
  Not Spirit/Jovial (5)	Tem 1-9 and/or Pre 1-14
  Not Perfectionist (6)	Pro 1-17 and/or Amb 10-17
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  For Non-Newgens:
  
  Personalities:		Definites:					Cases(det):		Cases(other):
  						
  Model Citizen		Pro 18-20, Det 18-20, Pre 18-20, Amb 18-20, Loy 18-20, Spo 18-20, Tem 18-20
  Model Professional	Pro 20, Tem 10-20							
  Professional		Pro 18-19, Tem 10-20							
  Perfectionist		Pro 18-20, Det 18-20, Amb 18-20, Tem 1-9
  Driven			Det 20, Amb 10-20							15
  Determined		Det 18-19, Amb 10-20							15
  Very Ambitious		Amb 20, Loy 1-9, Det 1-17						1
  Amibitous		Amb 16-19, Loy 1-9, Det 1-17						1
  Honest			Spo 20, Det 1-9								12
  Sporting		Spo 18-19, Det 1-9							12
  Very Loyal		Loy 20, Amb 6-7								1
  Loyal			Loy 18-19, Amb 6-7							1
  Iron Willed		Pre 20, Det 15-20				3			123
  Resilient		Pre 17-19, Det 15-20				3			123
  Light-Hearted		Pre 15-20, Spo 15-20, Tem 10-20, Pro 1-17	123			23
  Spirited		Pre 15-20, Tem 10-20, Pro 11-17, Spo 1-14	123			23
  Jovial			Pre 15-20, Tem 10-20, Pro 1-10, Spo 1-14	123			23
  Resolute		Pro 15-20, Det 15-20, Pre 1-16			3			1234
  Fairly Professional	Pro 15-20, Det 1-14				1			1234
  Fairly Determined	Det 15-20, Pro 1-14, Pre 1-16			3			234
  Fairly Amibitous	Amb 15-20, Pro 1-14, Det 1-14			1			24
  Fairly Loyal		Loy 15-20, Pro 1-14, Det 1-14, Amb 1-14		1			34
  Fairly Sporting		Spo 15-20, Pro & Det & Amb & Loy all 1-14	1			4
  Balanced		Pro 1-14, Det 1-14, Amb 1-14, Loy & Spo 1-14				4
  
  Det Cases:
  
  If Det 1-9 then Spo 1-17 is (1)
  If Det 15-20 then Pre 15-16 (2)
  If Det 18-20 then Amb 1-9 is (3)
  
  Other Cases:
  
  Not Professional (1)	Pro 1-17 and/or Tem 1-9 
  Not Ambitious (2)	Amb 1-15 and/or Loy 10-20
  Not Loyal (3)		Loy 1-17 and/or Amb 8-20
  Not Spirit/Jovial (4)	Tem 1-9 and/or Pre 1-14
  Not Perfectionist (5)	Pro 1-17 and/or Amb 10-17

  Media Handling Guide:


  Mã:
  MH Styles:	Definites:									Cases:
  
  Out, Unf	Con 15-20, Tem 15-20, Pre 15-20							0
  Out, ST, Con	Con 15-20, Tem 1-2, Spo 1-7							0
  Out, ST		Con 15-20, Tem 1-2, Spo 8-20							0
  Out, Vol, Con	Con 15-20, Tem 3-6, Spo 1-7							0
  Out, Vol	Con 15-20, Tem 3-6, Spo 8-20							0
  Out, Con	Con 15-20, Tem 7, Spo 1-7							34
  Out		Con 15-20, Tem 7-20								34
   
  Eva, Unf	Con 1-14, Tem 15, Pre 15-20, Pro 15-20					    0
  Eva, ST, Con 	Con 1-14, Tem 1-2, Pre 15-20, Pro 15-20, Spo 1-7				0
  Eva, ST		Con 1-14, Tem 1-2, Pre 15-20, Pro 15-20, Spo 8-20				0
  Eva, Vol, Con	Con 1-14, Tem 3-6, Pre 15-20, Pro 15-20, Spo 1-7				0
  Eva, Vol	Con 1-14, Tem 3-6, Pre 15-20, Pro 15-20, Spo 8-20				0
  Eva, Con	Con 1-14, Tem 7, Pre 15-20, Pro 15-20, Spo 1-7					0
  Eva, Res	Con 1-5, Tem 7-14, Pre 15-20, Pro 15-20						34
  Eva		Con 6-14, Tem 7-14, Pre 15-20, Pro 15-20					34
  
  Unf		Con 1-14, Tem 15-20, Loy 11-20, Pre 15-20, (Spo 12-20 or Pro 13-14)	    0
  ST, Con		Con 1-14, Tem 1-2, Loy 11-20, Pro 13-20, Spo 1-7				1
  ST		Con 1-14, Tem 1-2, Loy 11-20, Spo 8-20, (Spo 12-20 or Pro 13-20)		1
  Vol, Con	Con 1-14, Tem 3-6, Loy 11-20, Pro 13-20, Spo 1-7				1
  Vol		Con 1-14, Tem 3-6, Loy 11-20, Spo 8-20, (Spo 12-20 or Pro 13-20)		1
  Con		Con 1-14, Tem 7, Loy 11-20, Pro 13-20						1
  Res		Con 1-5, Tem 7-20, Loy 11-20, Pro 15-20, Pre 1-14				13
  LH		Con 1-14, Tem 7-20, Loy 11-20, (Spo 12-20 or Pro 13-20)				1345
  
  MF, Unf		Con 1-14, Tem 15-20, Pre 15-20					        2
  MF, ST, Con	Con 1-14, Tem 1-2, Spo 1-7							12
  MF, ST		Con 1-14, Tem 1-2, Spo 8-20							12
  MF, Vol, Con	Con 1-14, Tem 3-6, Spo 1-7							12
  MF, Vol		Con 1-14, Tem 3-6, Spo 8-20							12
  MF, Con		Con 1-14, Tem 7, Spo 1-7							12
  MF, Res		Con 1-5, Tem 7-20, Pro 15-20, Loy 1-10, Pre 1-14				34
  MF		Con 1-14, Tem 7-20								12345
  
  Not Evasive (1)		Pre 1-14 and/or Pro 1-14
  Not Level-Headed (2)	Loy 1-10 and/or (both Spo 1-11 & Pro 1-12)
  Not Confrontational (3)	Tem 8-20 and/or Spo 8-20
  Not Unflappable (4)	Tem 1-14 and/or Pre 1-14
  Not Reserved (5)	Con 6-14 and/or Pro 1-14
  thông não đi

  Miles To Go

 7. #17
  Ngày tham gia
  01 Dec 2012
  Số bài viết
  281

  Từ: Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt !

  Sửa lại 1 chút đê Admin
  Regen dates:

  Feb. 14: Russia
  Feb. 15: Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jamaica, Cuba, Trinidad & Tobago, Panama, Haiti, Nicaragua, Dominican Republic, Guyana, Surinam, St. Vincent, Barbados, Antigua & Barbuda, St. Kits and Nevis, St. Lucia, Puerto Rico, Bahamas, Aruba, Anguilla, Belize, Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, Canada, Curacao, Dominica, Grenada, Mexico, Monserrat, Sint Maartin, St. Martin, St. Pierre & Miquelon, Turks & Caicos, US Virgin Islands
  Feb. 23: Wales, Hungary, American Samoa, Cook Islands, Fiji, Kiribati, New Caledonia, New Zealand, Papua New, Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tahiti, Tonga ,Tuvalu, Vanuatu
  Feb. 24: Greece, Poland
  Feb. 25: Switzerland
  Feb. 26: Israel, N. Ireland
  Feb. 27: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia & Herzegovina, Crimea, Cyprus, Estonia, Faroe Islands, FYR Macedonia, Georgia, Gibraltar, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, San Marino
  Mar. 1: France, Germany
  Mar. 2: Ukraine
  Mar. 5: England, Scotland
  Mar. 6: Bulgaria
  Mar. 7: Slovenia, Turkey
  Mar. 8: Croatia
  Mar. 9: Chile
  Mar. 10: Portugal, Slovakia
  Mar. 11: Uruguay
  Mar. 12: Austria, Czech Rep.
  Mar. 13: Denmark
  Mar. 14: Belgium
  Mar. 16: Netherlands
  Mar. 17: Italy, Romania
  Mar. 20: Spain
  Mar. 22: Serbia
  Mar. 25: India
  Mar. 29: South Africa
  Nov. 2: Belarus

  Once a Blue, Forever Blue

 8. #18
  Ngày tham gia
  22 May 2009
  Số bài viết
  636

  Từ: Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt !

  đã ai săn được em nào chưa? show lên khoe tí đi


 9. #19
  Ngày tham gia
  12 Nov 2012
  Số bài viết
  3

  Icon9 Từ: Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt !

  Cho em hỏi 1 vấn đề trong phần Cons của Coach Report:
  Những khuyết điểm của cầu thủ có thể train cho không còn nữa được ko ạ? Nếu đc thì train như thế nào?
  Tình hình là Lucas Moura của e bị Doesn't enjoy big match ạ


 10. #20
  Ngày tham gia
  15 Apr 2011
  Đến từ
  hànoi
  Số bài viết
  200

  Từ: Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt !

  sặc sao ko nhìn thấy ngày radom brazil và argentina thế nhể.:danhtrong:

  Fan Real Madrid: :haha2:

  Kho Software link no die.....:
  Mã PHP:
  http://trangiabaosoftnodie.blogspot.de/ 

Qui định gửi bài

 • Bạn không thể lập chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi bài phản hồi
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •