Năm nay mua sắm nhanh gọn, bổ xung đúng chỗ yếu, lại đem về cầu thủ hợp ý fan.
Vậy mà sao topic đìu hiu quá vậy Fan Man United đâu hết rồi!