Trích dẫn Trích dẫn bài viết của banhtieuskr Bài viết
UP CHO AE THỎA SỨC TUNG HOÀNH - TÙY BIẾN DATABASE


Football.Manager.2013.Editor.And.Resource.Archiver-CPYLINK DOWNLOAD: (~90MB RAR - 330MB)

Mã:
http://www.fshare.vn/file/T7XKVK8TDT/
Chú ý:
1 - Bản này hoạt động tốt nhất trên bản FM 13 CRACK CPY (đã có trên diễn đàn)
2 - Khi cài đặt, chọn đường dẫn đến thư mục Football Manager 13 của bạn nhé

Chúc vui vẻ!
dead link, anyone help me?