Có bác nào có cách làm cho qua ngày nhanh trong FM12 không, ngoài cách cơ bản là Go On Vacation or chọn Tiếp Theo, chậm quá chơi nó mau chán ^^

Chủ đề tương tự: