SC2 này để chơi được mệt nghỉ với cả phong trào lol dota aoe đang cao trào nên cugnx không mấy ai chú ý, mà có chú ý thì việc chơi được không dễ nên thành ra.