Update lại rule Chatbox ngày 18/1/2011:
- Tuyệt đối không được post link trang web khác ngoài http://fm-vn.com, bất kể trường hợp nào và không có ngoại lệ.