Thôi xong kiểu này vú căng dc mình bán hành loại 1 cho rồi :fa: