Cảm ơn các HLV đã tham gia. Chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra các bàn thắng bầu chọn cho tuần sau và topic cho dự thi tuần 3.