Trích dẫn Trích dẫn bài viết của T-Pain Bài viết
2 cái bảng C kìa khoai
vòng này tuyên bố hốt xác wi sơ
Chà có vẻ khẩu xuất cuồng ngôn nhỉ .Chờ đến phút 90 nhé Tí bệu .