hạt giống số 1 của giải :daudau: hi vọng ko thọt như vòng 1