Trích dẫn Trích dẫn bài viết của devilmaycry Bài viết
Sak mấy lão này hợp lại bàn mưu rếp mình ah
rape lão tí kô khó đâu