Kaspersky Reset Trial - Ver: 3.1.5


Chương trình dùng để ResetTrial - Tái kích hoạt key Trial nhiều lần cho các sản phẩm Kaspersky dưới đây:
Kaspersky Internet Security 2012 (Release)
Kaspersky Antivirus 2012 (Release)
Kaspersky Internet Security 2011
Kaspersky Antivirus 2011
Kaspersky PURE 9
Kaspersky Internet Security 2010
Kaspersky Antivirus 2010
Kaspersky Internet Security 2009
Kaspersky Antivirus 2009


Lưu Ý với Win-XP: Để Chạy chương trình này yêu cầu Win của bạn trước đó đã cài đặt .NET Framework tối thiểu là 2.0. Nếu chưa, Bạn có thể tải về tại đây
Nếu chưa cài .NET Framework (tối thiểu 2.0) thì sẽ xuất hiện lỗi như hình dưới:
DOWNLOAD:Chủ đề tương tự: