Tình hình sắp tới mình với bạn làm cái giải mới. Anh em có điều kiện vào tham gia cùng cho vui !
Giải đá dự kiến 5 mems đá EPL - Hiện giờ đã có 3 anh em.
Game : Fm bản 11.3
Thời gian : dự kiến là tối ( 9h ) còn anh em rảnh thêm thì họp nhau thêm.
Giải mong là bắt đầu được ngày hôm nay 15/5/2011
Rules , pick team : anh em sẽ bàn thêm với nhau
Mọi người pm nick [email protected] nhé.

P/s mong mọi người ủng hộ và anh em tham gia thì cố gắng đá tử tế , tham gia đầy đủ. Giai đoạn này là hè , nhiều anh em có thể bận do đi nghỉ - thì cứ báo anh em trước 1-2 ngày là ok
Cảm ơn mọi người !

Thank anh em đã đọc

Chủ đề tương tự: