kakakaak chỉ có cách dùng Editor để chuyển nó qua......dc 1 mùa...khi hết mùa mún kí hợp đồng với nó cũng hơi vì đòi lót tay cao quá pótay.....mua Ronaldo thì dễ hơn khi cầm barca mua