đính chính cho JM phát :daudau: do quá trình save game của bạn lỗi chứ không phải do JM