Cho mình tham gia với fan ruột The Gunners

Mình thấy Diaby đá Bal Winning cũng OK mà, DM có Song

Đồng ý với Gunner2012 Almunia chụp Good