Thế còn cái "Shortcuts" bao gồm:
1. Change to saved Tactics
2. Make quick Substitution
3. Target opposition Player
4. Set playering marking
5. Swap two players
6. Change Player Role
Cái này là gì hả các bác???

Chủ đề tương tự: