"Thầy" bạch tuộc dự đoán Đức và Hà Lan chiến thắng

http://www.tinthethao.com.vn/World-C...up/110725.aspx

"Thầy" bạch tuộc cũng theo Pele