http://cC0.upanh.com/26.571.33789079.yz20/untitled.png

http://cC2.upanh.com/26.571.33789091.sfb0/untitled2.png

Van Persie quá khích, ra đảo nghỉ ngơi cho bớt nóng !