Chú này là hàng mình rất hay mua ở bản CM03-04


Chú này lực vẫn không khác nhiều, nhớ ngày xưa cho đá tầm 17t, đá ảo không khác gì chú Babangida của Nam Phi (Hình như thế ). ANh em có ai từng dùng ku này không?

Chủ đề tương tự: