Trích dẫn Trích dẫn bài viết của DNV Bài viết
vậy thì có gì đặc biệt đâu mà hỏi vậy , đội hình giống barca thiếu gì ng` chơi
2 tiền đạo cắm cơ, thấy trong này ai cũng chơi 2 MC, 1 DMC và 1 ST .