Trích dẫn Trích dẫn bài viết của hot_dog Bài viết
Pass là gì vậy anh pẹp ơi
dùng lại cái #1 nhé

Link mới IDM 6.36 đã crack sẵn ( test và up link mới ngày ngày 08/07/2020)
http://www.fshare.vn/file/WM5IXVBMWHE8