Có đúng ko các bác. Em đang dẫn Juve, mùa 2012 thì thawngf Anh mời, em acept mà nó ko đc.

Chủ đề tương tự: