Ah phim này mình cũng đang xem dở nhưng sau bỏ lâu quá giờ quay lại thì không nhớ đã xem đến tập nào rồi Hiện tại mình cũng đang cày bộ Tiên Kiếm Kì Hiệp 5 nhưng mà nó mới ra có vài tập thôi. Thấy xem cũng được, mỗi tội diễn viễn nư nhìn xấu