Vòng knock out 1, lượt về:
Load lần 1: thắng 1-0=>thua
load lần 2: thua 4-0
Load lần 3: thua 6-0
Cùng 1 chiến thuật.
Ai bảo save/load là hay???