Mỗi lối chơi đều có cái hay và cái dở riêng, tuy nhiên còn tùy theo nhân lực của đội bóng, cá nhân mình thì thích lối đá tập thể hơn