h mới được koi trận Nadal-Verdasco, ông Nadal tởm vãi hàng , mấy quả gần như impossible mà ông ấy vẫn cứu được , Verdasco đánh hay ghê mà thua, tiếc thật !
mà trận này Nadal gặp khó khăn theo kame nghĩ là vì Verdasco thuận tay trái !