Socrates là tiêu biểu cho việc chơi bóng co tiền chứ không phải đá mướn kiếm tiền!!!!! Theo lời kê của ba mình thì Socrates như HLV thứ 2 trên sân trực tiếp chỉ đạo đồng đội - giờ đây không còn ai!!!!!