Share game FM18 (PC) | Share game FM Mobile 2018 | Share game FM Touch 2018

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • MSN
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • :a18:
  A18
  A18
 • ;))
  71
  71
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • :((
  20
  20
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :hat:
  hát
  hát
 • :yeah:
  A04
  A04
 • %-(
  107
  107
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • 8-}
  35
  35
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • :P
  10
  10
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :ban:
  ban
  ban
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • :haha:
  haha
  haha
 • :-(
  46
  46
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :a17:
  A17
  A17
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :))
  21
  21
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :a03:
  A03
  A03
 • :am:
  36
  36
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :*
  11
  11
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • :a43:
  A43
  A43
 • >:P
  47
  47
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • :|
  22
  22
 • :why:
  Why
  Why
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • (:|
  37
  37
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • =((
  12
  12
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • :a39:
  A39
  A39
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • :ac:
  A13
  A13
 • :-j
  78
  78
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • =))
  24
  24
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :)
  1
  1
 • :troi:
  trời
  trời
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :nr:
  38
  38
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :a37:
  A37
  A37
 • :-l
  62
  62
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • :O
  13
  13
 • >:)
  devil
  devil
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • :a12:
  A12
  A12
 • :)]
  100
  100
 • :noob:
  245
  245
 • O:-)
  25
  25
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • :(
  2
  2
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :lose:
  lost
  lost
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • :-?
  39
  39
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • :a36:
  A36
  A36
 • [-o<
  63
  63
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • X(
  14
  14
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :a10:
  A10
  A10
 • :-c
  101
  101
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :-B
  26
  26
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • ;)
  3
  3
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • :win:
  win
  win
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • #-o
  40
  40
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • :a24:
  A24
  A24
 • $-)
  64
  64
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • :nm:
  15
  15
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :so:
  sogay
  sogay
 • :khoc:
  A09
  A09
 • ~x(
  102
  102
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • =;
  27
  27
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • :D
  4
  4
 • :v
  pacman
  pacman
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • =D>
  41
  41
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • :a23:
  A23
  A23
 • b-(
  66
  66
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • b-)
  16
  16
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • :a08:
  A08
  A08
 • :-h
  103
  103
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • 8-|
  29
  29
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • ;;)
  5
  5
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :de:
  De xom
  De xom
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :-ss
  42
  42
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :)>-
  67
  67
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :-s
  17
  17
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • :a07:
  A07
  A07
 • :-t
  104
  104
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • L-)
  30
  30
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • :hug:
  6
  6
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :trump:
  trump
  trump
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • @-)
  43
  43
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • :a20:
  A20
  A20
 • [-x
  68
  68
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • #:-s
  18
  18
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • :a06:
  A06
  A06
 • 8-)
  105
  105
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :-$
  32
  32
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • :-/
  7
  7
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :non:
  nôn
  nôn
 • :^o
  44
  44
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :a19:
  A19
  A19
 • \:D/
  69
  69
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • :devil:
  19
  19
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • :-??
  106
  106
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • [-(
  33
  33
 • săm soi
  săm soi
 • :X
  8
  8
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :-w
  45
  45
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi