Share game FM22 (PC) | Share game FM22 Mobile (IOS & Android )

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • pepe
 • :BfggZbt:
  BfggZbt
  BfggZbt
 • :89CJIAV:
  89CJIAV
  89CJIAV
 • :soQByzN:
  SoQByzN
  SoQByzN
 • :Gr9ROjr:
  Gr9ROjr
  Gr9ROjr
 • :Ogua30N:
  Ogua30N
  Ogua30N
 • :8us1GFo:
  8us1GFo
  8us1GFo
 • :f812aBN:
  F812aBN
  F812aBN
 • :jsUAkq7:
  JsUAkq7
  JsUAkq7
 • :VNfiQb5:
  VNfiQb5
  VNfiQb5
 • :bqyWl75:
  BqyWl75
  BqyWl75
 • :1kOAZRc:
  1kOAZRc
  1kOAZRc
 • :skphXBM:
  SkphXBM
  SkphXBM
 • :npFtfkm:
  NpFtfkm
  NpFtfkm
 • :dzipaLk:
  DzipaLk
  DzipaLk
 • :eg7p0lr:
  Eg7p0lr
  Eg7p0lr
 • :JpeH6vi:
  JpeH6vi
  JpeH6vi
 • :V9TjM1K:
  V9TjM1K
  V9TjM1K
 • :6Pk0b31:
  6Pk0b31
  6Pk0b31
 • :1x6qYul:
  1x6qYul
  1x6qYul
 • :sk0zOsk:
  Sk0zOsk
  Sk0zOsk
 • :MsevSRj:
  MsevSRj
  MsevSRj
 • :EbPAiuv:
  EbPAiuv
  EbPAiuv
 • :jmguwt8:
  Jmguwt8
  Jmguwt8
 • :ukaN7rf:
  UkaN7rf
  UkaN7rf
 • :7cHYGRp:
  7cHYGRp
  7cHYGRp
 • :4076SfG:
  4076SfG
  4076SfG
 • :rwqH4z9:
  RwqH4z9
  RwqH4z9
 • :yQzLjDw:
  YQzLjDw
  YQzLjDw
 • :3m9yfML:
  3m9yfML
  3m9yfML
 • :mgLa64M:
  MgLa64M
  MgLa64M
 • :ClaxfG4:
  ClaxfG4
  ClaxfG4
 • :Jc32dvM:
  Jc32dvM
  Jc32dvM
 • :uaFRmQy:
  UaFRmQy
  UaFRmQy
 • :AF8Fnrc:
  AF8Fnrc
  AF8Fnrc
 • :99tXupF:
  99tXupF
  99tXupF
 • :QxI7ojM:
  QxI7ojM
  QxI7ojM
 • :x6qLA1F:
  X6qLA1F
  X6qLA1F
 • :FTNbLAu:
  FTNbLAu
  FTNbLAu
 • :McBJk4P:
  McBJk4P
  McBJk4P
 • :24Yg5K5:
  24Yg5K5
  24Yg5K5
 • :IyDLoZD:
  IyDLoZD
  IyDLoZD
 • :TVuOV11:
  TVuOV11
  TVuOV11
 • :7fGKcbG:
  7fGKcbG
  7fGKcbG
 • :DafwQjw:
  DafwQjw
  DafwQjw
 • :QX9HSpy:
  QX9HSpy
  QX9HSpy
 • :x6E2YUP:
  X6E2YUP
  X6E2YUP
 • :FiYK9g1:
  FiYK9g1
  FiYK9g1
 • :LRuTBdK:
  LRuTBdK
  LRuTBdK
 • :c7FpHa3:
  C7FpHa3
  C7FpHa3
 • :hWUsfOV:
  HWUsfOV
  HWUsfOV
 • :tFL8Oiy:
  TFL8Oiy
  TFL8Oiy
 • :9KKkG9W:
  9KKkG9W
  9KKkG9W
 • :D5YsI6x:
  D5YsI6x
  D5YsI6x
 • :q5BSCRi:
  Q5BSCRi
  Q5BSCRi
 • :3Oxusjr:
  3Oxusjr
  3Oxusjr
 • :lc2OGEk:
  Lc2OGEk
  Lc2OGEk
 • :WIuER4S:
  WIuER4S
  WIuER4S
 • :AMXAoIN:
  AMXAoIN
  AMXAoIN
 • :h3CoNip:
  H3CoNip
  H3CoNip
 • :tCCJs1P:
  TCCJs1P
  TCCJs1P
 • :8WpO7av:
  8WpO7av
  8WpO7av
 • :DqioXU0:
  DqioXU0
  DqioXU0
 • :pzGVwuf:
  PzGVwuf
  PzGVwuf
 • :4b3X9eX:
  4b3X9eX
  4b3X9eX
 • :L1wmUnd:
  L1wmUnd
  L1wmUnd
 • :WEOHd4o:
  WEOHd4o
  WEOHd4o
 • :aVgiONl:
  AVgiONl
  AVgiONl
 • :GYktuKo:
  GYktuKo
  GYktuKo
 • :SVVISNy:
  SVVISNy
  SVVISNy
 • :41u5xvX:
  41u5xvX
  41u5xvX
 • :dZHrh8z:
  DZHrh8z
  DZHrh8z
 • :PviuAPU:
  PviuAPU
  PviuAPU
 • :FBFNpl9:
  FBFNpl9
  FBFNpl9
 • :kVMaORQ:
  KVMaORQ
  KVMaORQ
 • :Wd0MKFE:
  Wd0MKFE
  Wd0MKFE
 • :5n4aTWB:
  5n4aTWB
  5n4aTWB
 • :0sOabGR:
  0sOabGR
  0sOabGR
 • :SVhIHhH:
  SVhIHhH
  SVhIHhH
 • :2dFPPcJ:
  2dFPPcJ
  2dFPPcJ
 • :pjlpPXi:
  PjlpPXi
  PjlpPXi
 • :7GNZPHp:
  7GNZPHp
  7GNZPHp
 • :4X49d1X:
  4X49d1X
  4X49d1X
 • :KsmGkNy:
  KsmGkNy
  KsmGkNy
 • :vvnZson:
  VvnZson
  VvnZson
 • :BjFSaeQ:
  BjFSaeQ
  BjFSaeQ
 • :1hPyKvG:
  1hPyKvG
  1hPyKvG
 • :ST2yfOa:
  ST2yfOa
  ST2yfOa
 • :FcNtiE4:
  FcNtiE4
  FcNtiE4
 • :oxgIl7H:
  OxgIl7H
  OxgIl7H
 • :7YpEivf:
  7YpEivf
  7YpEivf
 • :4YMgKo2:
  4YMgKo2
  4YMgKo2
 • :jwCDa5v:
  JwCDa5v
  JwCDa5v
 • :vvFc0oT:
  VvFc0oT
  VvFc0oT
 • MSN
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :a18:
  A18
  A18
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • ;))
  71
  71
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • :((
  20
  20
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • :yeah:
  A04
  A04
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • %-(
  107
  107
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • 8-}
  35
  35
 • :hat:
  hát
  hát
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :ban:
  ban
  ban
 • :haha:
  haha
  haha
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :-(
  46
  46
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :P
  10
  10
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :a17:
  A17
  A17
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • :))
  21
  21
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :a03:
  A03
  A03
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :am:
  36
  36
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :a43:
  A43
  A43
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • >:P
  47
  47
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • :*
  11
  11
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :why:
  Why
  Why
 • :|
  22
  22
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • (:|
  37
  37
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :a39:
  A39
  A39
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • =((
  12
  12
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :ac:
  A13
  A13
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :-j
  78
  78
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • =))
  24
  24
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • :nr:
  38
  38
 • :troi:
  trời
  trời
 • :)
  1
  1
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :a37:
  A37
  A37
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • :-l
  62
  62
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :O
  13
  13
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • >:)
  devil
  devil
 • :a12:
  A12
  A12
 • :noob:
  245
  245
 • :)]
  100
  100
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • O:-)
  25
  25
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • :lose:
  lost
  lost
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • :-?
  39
  39
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :(
  2
  2
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :a36:
  A36
  A36
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • [-o<
  63
  63
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • X(
  14
  14
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :a10:
  A10
  A10
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :-c
  101
  101
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :-B
  26
  26
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :win:
  win
  win
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • #-o
  40
  40
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • ;)
  3
  3
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :a24:
  A24
  A24
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • $-)
  64
  64
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • :nm:
  15
  15
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :khoc:
  A09
  A09
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • ~x(
  102
  102
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • =;
  27
  27
 • :so:
  sogay
  sogay
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • =D>
  41
  41
 • :v
  pacman
  pacman
 • :D
  4
  4
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :a23:
  A23
  A23
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • b-(
  66
  66
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • b-)
  16
  16
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • :a08:
  A08
  A08
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • :-h
  103
  103
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • 8-|
  29
  29
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • :de:
  De xom
  De xom
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :-ss
  42
  42
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • ;;)
  5
  5
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :)>-
  67
  67
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :-s
  17
  17
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :a07:
  A07
  A07
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • :-t
  104
  104
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • L-)
  30
  30
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • @-)
  43
  43
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • :hug:
  6
  6
 • :trump:
  trump
  trump
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :a20:
  A20
  A20
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • [-x
  68
  68
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • #:-s
  18
  18
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • :a06:
  A06
  A06
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • 8-)
  105
  105
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • :-$
  32
  32
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :non:
  nôn
  nôn
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :^o
  44
  44
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :-/
  7
  7
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :a19:
  A19
  A19
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • \:D/
  69
  69
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • :devil:
  19
  19
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :-??
  106
  106
 • săm soi
  săm soi
 • [-(
  33
  33
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi
 • :-w
  45
  45
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • :X
  8
  8
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten