Share game FM24 (PC)

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • pepe
 • :soQByzN:
  SoQByzN
  SoQByzN
 • :BfggZbt:
  BfggZbt
  BfggZbt
 • :89CJIAV:
  89CJIAV
  89CJIAV
 • :8us1GFo:
  8us1GFo
  8us1GFo
 • :Gr9ROjr:
  Gr9ROjr
  Gr9ROjr
 • :Ogua30N:
  Ogua30N
  Ogua30N
 • :VNfiQb5:
  VNfiQb5
  VNfiQb5
 • :f812aBN:
  F812aBN
  F812aBN
 • :jsUAkq7:
  JsUAkq7
  JsUAkq7
 • :skphXBM:
  SkphXBM
  SkphXBM
 • :bqyWl75:
  BqyWl75
  BqyWl75
 • :1kOAZRc:
  1kOAZRc
  1kOAZRc
 • :dzipaLk:
  DzipaLk
  DzipaLk
 • :npFtfkm:
  NpFtfkm
  NpFtfkm
 • :V9TjM1K:
  V9TjM1K
  V9TjM1K
 • :eg7p0lr:
  Eg7p0lr
  Eg7p0lr
 • :JpeH6vi:
  JpeH6vi
  JpeH6vi
 • :6Pk0b31:
  6Pk0b31
  6Pk0b31
 • :1x6qYul:
  1x6qYul
  1x6qYul
 • :sk0zOsk:
  Sk0zOsk
  Sk0zOsk
 • :MsevSRj:
  MsevSRj
  MsevSRj
 • :ukaN7rf:
  UkaN7rf
  UkaN7rf
 • :EbPAiuv:
  EbPAiuv
  EbPAiuv
 • :jmguwt8:
  Jmguwt8
  Jmguwt8
 • :7cHYGRp:
  7cHYGRp
  7cHYGRp
 • :4076SfG:
  4076SfG
  4076SfG
 • :rwqH4z9:
  RwqH4z9
  RwqH4z9
 • :yQzLjDw:
  YQzLjDw
  YQzLjDw
 • :3m9yfML:
  3m9yfML
  3m9yfML
 • :mgLa64M:
  MgLa64M
  MgLa64M
 • :uaFRmQy:
  UaFRmQy
  UaFRmQy
 • :ClaxfG4:
  ClaxfG4
  ClaxfG4
 • :Jc32dvM:
  Jc32dvM
  Jc32dvM
 • :AF8Fnrc:
  AF8Fnrc
  AF8Fnrc
 • :99tXupF:
  99tXupF
  99tXupF
 • :QxI7ojM:
  QxI7ojM
  QxI7ojM
 • :x6qLA1F:
  X6qLA1F
  X6qLA1F
 • :FTNbLAu:
  FTNbLAu
  FTNbLAu
 • :McBJk4P:
  McBJk4P
  McBJk4P
 • :TVuOV11:
  TVuOV11
  TVuOV11
 • :24Yg5K5:
  24Yg5K5
  24Yg5K5
 • :IyDLoZD:
  IyDLoZD
  IyDLoZD
 • :7fGKcbG:
  7fGKcbG
  7fGKcbG
 • :DafwQjw:
  DafwQjw
  DafwQjw
 • :QX9HSpy:
  QX9HSpy
  QX9HSpy
 • :x6E2YUP:
  X6E2YUP
  X6E2YUP
 • :FiYK9g1:
  FiYK9g1
  FiYK9g1
 • :LRuTBdK:
  LRuTBdK
  LRuTBdK
 • :tFL8Oiy:
  TFL8Oiy
  TFL8Oiy
 • :c7FpHa3:
  C7FpHa3
  C7FpHa3
 • :hWUsfOV:
  HWUsfOV
  HWUsfOV
 • :9KKkG9W:
  9KKkG9W
  9KKkG9W
 • :D5YsI6x:
  D5YsI6x
  D5YsI6x
 • :q5BSCRi:
  Q5BSCRi
  Q5BSCRi
 • :WIuER4S:
  WIuER4S
  WIuER4S
 • :3Oxusjr:
  3Oxusjr
  3Oxusjr
 • :lc2OGEk:
  Lc2OGEk
  Lc2OGEk
 • :tCCJs1P:
  TCCJs1P
  TCCJs1P
 • :AMXAoIN:
  AMXAoIN
  AMXAoIN
 • :h3CoNip:
  H3CoNip
  H3CoNip
 • :8WpO7av:
  8WpO7av
  8WpO7av
 • :DqioXU0:
  DqioXU0
  DqioXU0
 • :pzGVwuf:
  PzGVwuf
  PzGVwuf
 • :WEOHd4o:
  WEOHd4o
  WEOHd4o
 • :4b3X9eX:
  4b3X9eX
  4b3X9eX
 • :L1wmUnd:
  L1wmUnd
  L1wmUnd
 • :SVVISNy:
  SVVISNy
  SVVISNy
 • :aVgiONl:
  AVgiONl
  AVgiONl
 • :GYktuKo:
  GYktuKo
  GYktuKo
 • :41u5xvX:
  41u5xvX
  41u5xvX
 • :dZHrh8z:
  DZHrh8z
  DZHrh8z
 • :PviuAPU:
  PviuAPU
  PviuAPU
 • :Wd0MKFE:
  Wd0MKFE
  Wd0MKFE
 • :FBFNpl9:
  FBFNpl9
  FBFNpl9
 • :kVMaORQ:
  KVMaORQ
  KVMaORQ
 • :SVhIHhH:
  SVhIHhH
  SVhIHhH
 • :5n4aTWB:
  5n4aTWB
  5n4aTWB
 • :0sOabGR:
  0sOabGR
  0sOabGR
 • :7GNZPHp:
  7GNZPHp
  7GNZPHp
 • :2dFPPcJ:
  2dFPPcJ
  2dFPPcJ
 • :pjlpPXi:
  PjlpPXi
  PjlpPXi
 • :vvnZson:
  VvnZson
  VvnZson
 • :4X49d1X:
  4X49d1X
  4X49d1X
 • :KsmGkNy:
  KsmGkNy
  KsmGkNy
 • :ST2yfOa:
  ST2yfOa
  ST2yfOa
 • :BjFSaeQ:
  BjFSaeQ
  BjFSaeQ
 • :1hPyKvG:
  1hPyKvG
  1hPyKvG
 • :7YpEivf:
  7YpEivf
  7YpEivf
 • :FcNtiE4:
  FcNtiE4
  FcNtiE4
 • :oxgIl7H:
  OxgIl7H
  OxgIl7H
 • :vvFc0oT:
  VvFc0oT
  VvFc0oT
 • :4YMgKo2:
  4YMgKo2
  4YMgKo2
 • :jwCDa5v:
  JwCDa5v
  JwCDa5v
 • MSN
 • ;))
  71
  71
 • :((
  20
  20
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • :a18:
  A18
  A18
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • %-(
  107
  107
 • 8-}
  35
  35
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • :yeah:
  A04
  A04
 • :hat:
  hát
  hát
 • :-(
  46
  46
 • :P
  10
  10
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :ban:
  ban
  ban
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :haha:
  haha
  haha
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • :-@
  76
  76
 • :))
  21
  21
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • :a17:
  A17
  A17
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :am:
  36
  36
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :a03:
  A03
  A03
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • >:P
  47
  47
 • :*
  11
  11
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • :a43:
  A43
  A43
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :|
  22
  22
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :why:
  Why
  Why
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • (:|
  37
  37
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • =((
  12
  12
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • :a39:
  A39
  A39
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • :-j
  78
  78
 • =))
  24
  24
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :ac:
  A13
  A13
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :nr:
  38
  38
 • :)
  1
  1
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :troi:
  trời
  trời
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :-l
  62
  62
 • :O
  13
  13
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :a37:
  A37
  A37
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :)]
  100
  100
 • O:-)
  25
  25
 • :noob:
  245
  245
 • >:)
  devil
  devil
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • :a12:
  A12
  A12
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :-?
  39
  39
 • :(
  2
  2
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • :lose:
  lost
  lost
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • [-o<
  63
  63
 • X(
  14
  14
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • :a36:
  A36
  A36
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • :-c
  101
  101
 • :-B
  26
  26
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :a10:
  A10
  A10
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • #-o
  40
  40
 • ;)
  3
  3
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • :win:
  win
  win
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • $-)
  64
  64
 • :nm:
  15
  15
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • :a24:
  A24
  A24
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • ~x(
  102
  102
 • =;
  27
  27
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • :khoc:
  A09
  A09
 • :so:
  sogay
  sogay
 • =D>
  41
  41
 • :D
  4
  4
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :v
  pacman
  pacman
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • b-(
  66
  66
 • b-)
  16
  16
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • :a23:
  A23
  A23
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • :-h
  103
  103
 • 8-|
  29
  29
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • :a08:
  A08
  A08
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • :-ss
  42
  42
 • ;;)
  5
  5
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :de:
  De xom
  De xom
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • :)>-
  67
  67
 • :-s
  17
  17
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :-t
  104
  104
 • L-)
  30
  30
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • :a07:
  A07
  A07
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • @-)
  43
  43
 • :hug:
  6
  6
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • :trump:
  trump
  trump
 • [-x
  68
  68
 • #:-s
  18
  18
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • :a20:
  A20
  A20
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • 8-)
  105
  105
 • :-$
  32
  32
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • :a06:
  A06
  A06
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • :^o
  44
  44
 • :-/
  7
  7
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :non:
  nôn
  nôn
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • \:D/
  69
  69
 • :devil:
  19
  19
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • :a19:
  A19
  A19
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :-??
  106
  106
 • [-(
  33
  33
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • @-@
  săm soi
  săm soi
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • :-w
  45
  45
 • :X
  8
  8
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten