Share game FM18 (PC) | Share game FM Mobile 2018 | Share game FM Touch 2018

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • MSN
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • ;))
  71
  71
 • :((
  20
  20
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • :a18:
  A18
  A18
 • %-(
  107
  107
 • 8-}
  35
  35
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • :yeah:
  A04
  A04
 • :hat:
  hát
  hát
 • :haha:
  haha
  haha
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • :-(
  46
  46
 • :P
  10
  10
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :ban:
  ban
  ban
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :))
  21
  21
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • :a17:
  A17
  A17
 • :am:
  36
  36
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :a03:
  A03
  A03
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :a43:
  A43
  A43
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • >:P
  47
  47
 • :*
  11
  11
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :|
  22
  22
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :why:
  Why
  Why
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • (:|
  37
  37
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :a39:
  A39
  A39
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • =((
  12
  12
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • :-j
  78
  78
 • =))
  24
  24
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :ac:
  A13
  A13
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :nr:
  38
  38
 • :)
  1
  1
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :troi:
  trời
  trời
 • :a37:
  A37
  A37
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :-l
  62
  62
 • :O
  13
  13
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • :)]
  100
  100
 • O:-)
  25
  25
 • :noob:
  245
  245
 • >:)
  devil
  devil
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • :a12:
  A12
  A12
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :-?
  39
  39
 • :(
  2
  2
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • :lose:
  lost
  lost
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :a36:
  A36
  A36
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • [-o<
  63
  63
 • X(
  14
  14
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :-c
  101
  101
 • :-B
  26
  26
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :a10:
  A10
  A10
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • #-o
  40
  40
 • ;)
  3
  3
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • :win:
  win
  win
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • :a24:
  A24
  A24
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • $-)
  64
  64
 • :nm:
  15
  15
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • :so:
  sogay
  sogay
 • ~x(
  102
  102
 • =;
  27
  27
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • :khoc:
  A09
  A09
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • =D>
  41
  41
 • :D
  4
  4
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :v
  pacman
  pacman
 • :a23:
  A23
  A23
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • b-(
  66
  66
 • b-)
  16
  16
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • :-h
  103
  103
 • 8-|
  29
  29
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • :a08:
  A08
  A08
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • :-ss
  42
  42
 • ;;)
  5
  5
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :de:
  De xom
  De xom
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :)>-
  67
  67
 • :-s
  17
  17
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • :-t
  104
  104
 • L-)
  30
  30
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • :a07:
  A07
  A07
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • :trump:
  trump
  trump
 • @-)
  43
  43
 • :hug:
  6
  6
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • [-x
  68
  68
 • #:-s
  18
  18
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • :a20:
  A20
  A20
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • 8-)
  105
  105
 • :-$
  32
  32
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • :a06:
  A06
  A06
 • :non:
  nôn
  nôn
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :^o
  44
  44
 • :-/
  7
  7
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • \:D/
  69
  69
 • :devil:
  19
  19
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • :a19:
  A19
  A19
 • :-??
  106
  106
 • [-(
  33
  33
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • săm soi
  săm soi
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten
 • :-w
  45
  45
 • :X
  8
  8
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah