Share game FM24 (PC)

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • pepe
 • :89CJIAV:
  89CJIAV
  89CJIAV
 • :BfggZbt:
  BfggZbt
  BfggZbt
 • :soQByzN:
  SoQByzN
  SoQByzN
 • :Gr9ROjr:
  Gr9ROjr
  Gr9ROjr
 • :8us1GFo:
  8us1GFo
  8us1GFo
 • :Ogua30N:
  Ogua30N
  Ogua30N
 • :jsUAkq7:
  JsUAkq7
  JsUAkq7
 • :f812aBN:
  F812aBN
  F812aBN
 • :VNfiQb5:
  VNfiQb5
  VNfiQb5
 • :1kOAZRc:
  1kOAZRc
  1kOAZRc
 • :bqyWl75:
  BqyWl75
  BqyWl75
 • :skphXBM:
  SkphXBM
  SkphXBM
 • :dzipaLk:
  DzipaLk
  DzipaLk
 • :npFtfkm:
  NpFtfkm
  NpFtfkm
 • :JpeH6vi:
  JpeH6vi
  JpeH6vi
 • :eg7p0lr:
  Eg7p0lr
  Eg7p0lr
 • :V9TjM1K:
  V9TjM1K
  V9TjM1K
 • :1x6qYul:
  1x6qYul
  1x6qYul
 • :6Pk0b31:
  6Pk0b31
  6Pk0b31
 • :sk0zOsk:
  Sk0zOsk
  Sk0zOsk
 • :MsevSRj:
  MsevSRj
  MsevSRj
 • :jmguwt8:
  Jmguwt8
  Jmguwt8
 • :EbPAiuv:
  EbPAiuv
  EbPAiuv
 • :ukaN7rf:
  UkaN7rf
  UkaN7rf
 • :4076SfG:
  4076SfG
  4076SfG
 • :7cHYGRp:
  7cHYGRp
  7cHYGRp
 • :rwqH4z9:
  RwqH4z9
  RwqH4z9
 • :mgLa64M:
  MgLa64M
  MgLa64M
 • :3m9yfML:
  3m9yfML
  3m9yfML
 • :yQzLjDw:
  YQzLjDw
  YQzLjDw
 • :Jc32dvM:
  Jc32dvM
  Jc32dvM
 • :ClaxfG4:
  ClaxfG4
  ClaxfG4
 • :uaFRmQy:
  UaFRmQy
  UaFRmQy
 • :99tXupF:
  99tXupF
  99tXupF
 • :AF8Fnrc:
  AF8Fnrc
  AF8Fnrc
 • :QxI7ojM:
  QxI7ojM
  QxI7ojM
 • :McBJk4P:
  McBJk4P
  McBJk4P
 • :FTNbLAu:
  FTNbLAu
  FTNbLAu
 • :x6qLA1F:
  X6qLA1F
  X6qLA1F
 • :IyDLoZD:
  IyDLoZD
  IyDLoZD
 • :24Yg5K5:
  24Yg5K5
  24Yg5K5
 • :TVuOV11:
  TVuOV11
  TVuOV11
 • :DafwQjw:
  DafwQjw
  DafwQjw
 • :7fGKcbG:
  7fGKcbG
  7fGKcbG
 • :QX9HSpy:
  QX9HSpy
  QX9HSpy
 • :LRuTBdK:
  LRuTBdK
  LRuTBdK
 • :FiYK9g1:
  FiYK9g1
  FiYK9g1
 • :x6E2YUP:
  X6E2YUP
  X6E2YUP
 • :hWUsfOV:
  HWUsfOV
  HWUsfOV
 • :c7FpHa3:
  C7FpHa3
  C7FpHa3
 • :tFL8Oiy:
  TFL8Oiy
  TFL8Oiy
 • :D5YsI6x:
  D5YsI6x
  D5YsI6x
 • :9KKkG9W:
  9KKkG9W
  9KKkG9W
 • :q5BSCRi:
  Q5BSCRi
  Q5BSCRi
 • :lc2OGEk:
  Lc2OGEk
  Lc2OGEk
 • :3Oxusjr:
  3Oxusjr
  3Oxusjr
 • :WIuER4S:
  WIuER4S
  WIuER4S
 • :h3CoNip:
  H3CoNip
  H3CoNip
 • :AMXAoIN:
  AMXAoIN
  AMXAoIN
 • :tCCJs1P:
  TCCJs1P
  TCCJs1P
 • :DqioXU0:
  DqioXU0
  DqioXU0
 • :8WpO7av:
  8WpO7av
  8WpO7av
 • :pzGVwuf:
  PzGVwuf
  PzGVwuf
 • :L1wmUnd:
  L1wmUnd
  L1wmUnd
 • :4b3X9eX:
  4b3X9eX
  4b3X9eX
 • :WEOHd4o:
  WEOHd4o
  WEOHd4o
 • :GYktuKo:
  GYktuKo
  GYktuKo
 • :aVgiONl:
  AVgiONl
  AVgiONl
 • :SVVISNy:
  SVVISNy
  SVVISNy
 • :dZHrh8z:
  DZHrh8z
  DZHrh8z
 • :41u5xvX:
  41u5xvX
  41u5xvX
 • :PviuAPU:
  PviuAPU
  PviuAPU
 • :kVMaORQ:
  KVMaORQ
  KVMaORQ
 • :FBFNpl9:
  FBFNpl9
  FBFNpl9
 • :Wd0MKFE:
  Wd0MKFE
  Wd0MKFE
 • :0sOabGR:
  0sOabGR
  0sOabGR
 • :5n4aTWB:
  5n4aTWB
  5n4aTWB
 • :SVhIHhH:
  SVhIHhH
  SVhIHhH
 • :2dFPPcJ:
  2dFPPcJ
  2dFPPcJ
 • :7GNZPHp:
  7GNZPHp
  7GNZPHp
 • :pjlpPXi:
  PjlpPXi
  PjlpPXi
 • :KsmGkNy:
  KsmGkNy
  KsmGkNy
 • :4X49d1X:
  4X49d1X
  4X49d1X
 • :vvnZson:
  VvnZson
  VvnZson
 • :1hPyKvG:
  1hPyKvG
  1hPyKvG
 • :BjFSaeQ:
  BjFSaeQ
  BjFSaeQ
 • :ST2yfOa:
  ST2yfOa
  ST2yfOa
 • :FcNtiE4:
  FcNtiE4
  FcNtiE4
 • :7YpEivf:
  7YpEivf
  7YpEivf
 • :oxgIl7H:
  OxgIl7H
  OxgIl7H
 • :jwCDa5v:
  JwCDa5v
  JwCDa5v
 • :4YMgKo2:
  4YMgKo2
  4YMgKo2
 • :vvFc0oT:
  VvFc0oT
  VvFc0oT
 • MSN
 • :a18:
  A18
  A18
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • ;))
  71
  71
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • :((
  20
  20
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • %-(
  107
  107
 • :hat:
  hát
  hát
 • 8-}
  35
  35
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • :yeah:
  A04
  A04
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :haha:
  haha
  haha
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :-(
  46
  46
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • :P
  10
  10
 • :ban:
  ban
  ban
 • :a17:
  A17
  A17
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • :-@
  76
  76
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :))
  21
  21
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :am:
  36
  36
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :a03:
  A03
  A03
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • :a43:
  A43
  A43
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • >:P
  47
  47
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • :*
  11
  11
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • :why:
  Why
  Why
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • :|
  22
  22
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • (:|
  37
  37
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • :a39:
  A39
  A39
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • =((
  12
  12
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :ac:
  A13
  A13
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :-j
  78
  78
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • =))
  24
  24
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :troi:
  trời
  trời
 • :nr:
  38
  38
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :)
  1
  1
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • :a37:
  A37
  A37
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :-l
  62
  62
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :O
  13
  13
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :a12:
  A12
  A12
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • :)]
  100
  100
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • O:-)
  25
  25
 • >:)
  devil
  devil
 • :noob:
  245
  245
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :-?
  39
  39
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :(
  2
  2
 • :lose:
  lost
  lost
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • :a36:
  A36
  A36
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • [-o<
  63
  63
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • X(
  14
  14
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :a10:
  A10
  A10
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :-c
  101
  101
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :-B
  26
  26
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • #-o
  40
  40
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • ;)
  3
  3
 • :win:
  win
  win
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • :a24:
  A24
  A24
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • $-)
  64
  64
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • :nm:
  15
  15
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :khoc:
  A09
  A09
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • ~x(
  102
  102
 • :so:
  sogay
  sogay
 • =;
  27
  27
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • :v
  pacman
  pacman
 • =D>
  41
  41
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • :D
  4
  4
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • :a23:
  A23
  A23
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • b-(
  66
  66
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • b-)
  16
  16
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • :-h
  103
  103
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • 8-|
  29
  29
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • :a08:
  A08
  A08
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :-ss
  42
  42
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • ;;)
  5
  5
 • :de:
  De xom
  De xom
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :)>-
  67
  67
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :-s
  17
  17
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • :-t
  104
  104
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • L-)
  30
  30
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • :a07:
  A07
  A07
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • @-)
  43
  43
 • :trump:
  trump
  trump
 • :hug:
  6
  6
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :a20:
  A20
  A20
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • [-x
  68
  68
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • #:-s
  18
  18
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • 8-)
  105
  105
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • :-$
  32
  32
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :a06:
  A06
  A06
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :non:
  nôn
  nôn
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :^o
  44
  44
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :-/
  7
  7
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :a19:
  A19
  A19
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • \:D/
  69
  69
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :devil:
  19
  19
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • @-@
  săm soi
  săm soi
 • :-??
  106
  106
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • [-(
  33
  33
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • :-w
  45
  45
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten
 • :X
  8
  8
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please