Share game FM24 (PC)

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • pepe
 • :BfggZbt:
  BfggZbt
  BfggZbt
 • :89CJIAV:
  89CJIAV
  89CJIAV
 • :soQByzN:
  SoQByzN
  SoQByzN
 • :8us1GFo:
  8us1GFo
  8us1GFo
 • :Gr9ROjr:
  Gr9ROjr
  Gr9ROjr
 • :Ogua30N:
  Ogua30N
  Ogua30N
 • :f812aBN:
  F812aBN
  F812aBN
 • :jsUAkq7:
  JsUAkq7
  JsUAkq7
 • :VNfiQb5:
  VNfiQb5
  VNfiQb5
 • :bqyWl75:
  BqyWl75
  BqyWl75
 • :1kOAZRc:
  1kOAZRc
  1kOAZRc
 • :skphXBM:
  SkphXBM
  SkphXBM
 • :dzipaLk:
  DzipaLk
  DzipaLk
 • :npFtfkm:
  NpFtfkm
  NpFtfkm
 • :eg7p0lr:
  Eg7p0lr
  Eg7p0lr
 • :JpeH6vi:
  JpeH6vi
  JpeH6vi
 • :V9TjM1K:
  V9TjM1K
  V9TjM1K
 • :6Pk0b31:
  6Pk0b31
  6Pk0b31
 • :1x6qYul:
  1x6qYul
  1x6qYul
 • :sk0zOsk:
  Sk0zOsk
  Sk0zOsk
 • :MsevSRj:
  MsevSRj
  MsevSRj
 • :EbPAiuv:
  EbPAiuv
  EbPAiuv
 • :jmguwt8:
  Jmguwt8
  Jmguwt8
 • :ukaN7rf:
  UkaN7rf
  UkaN7rf
 • :7cHYGRp:
  7cHYGRp
  7cHYGRp
 • :4076SfG:
  4076SfG
  4076SfG
 • :rwqH4z9:
  RwqH4z9
  RwqH4z9
 • :3m9yfML:
  3m9yfML
  3m9yfML
 • :mgLa64M:
  MgLa64M
  MgLa64M
 • :yQzLjDw:
  YQzLjDw
  YQzLjDw
 • :ClaxfG4:
  ClaxfG4
  ClaxfG4
 • :Jc32dvM:
  Jc32dvM
  Jc32dvM
 • :uaFRmQy:
  UaFRmQy
  UaFRmQy
 • :AF8Fnrc:
  AF8Fnrc
  AF8Fnrc
 • :99tXupF:
  99tXupF
  99tXupF
 • :QxI7ojM:
  QxI7ojM
  QxI7ojM
 • :FTNbLAu:
  FTNbLAu
  FTNbLAu
 • :McBJk4P:
  McBJk4P
  McBJk4P
 • :x6qLA1F:
  X6qLA1F
  X6qLA1F
 • :24Yg5K5:
  24Yg5K5
  24Yg5K5
 • :IyDLoZD:
  IyDLoZD
  IyDLoZD
 • :TVuOV11:
  TVuOV11
  TVuOV11
 • :7fGKcbG:
  7fGKcbG
  7fGKcbG
 • :DafwQjw:
  DafwQjw
  DafwQjw
 • :QX9HSpy:
  QX9HSpy
  QX9HSpy
 • :FiYK9g1:
  FiYK9g1
  FiYK9g1
 • :LRuTBdK:
  LRuTBdK
  LRuTBdK
 • :x6E2YUP:
  X6E2YUP
  X6E2YUP
 • :c7FpHa3:
  C7FpHa3
  C7FpHa3
 • :hWUsfOV:
  HWUsfOV
  HWUsfOV
 • :tFL8Oiy:
  TFL8Oiy
  TFL8Oiy
 • :9KKkG9W:
  9KKkG9W
  9KKkG9W
 • :D5YsI6x:
  D5YsI6x
  D5YsI6x
 • :q5BSCRi:
  Q5BSCRi
  Q5BSCRi
 • :3Oxusjr:
  3Oxusjr
  3Oxusjr
 • :lc2OGEk:
  Lc2OGEk
  Lc2OGEk
 • :WIuER4S:
  WIuER4S
  WIuER4S
 • :AMXAoIN:
  AMXAoIN
  AMXAoIN
 • :h3CoNip:
  H3CoNip
  H3CoNip
 • :tCCJs1P:
  TCCJs1P
  TCCJs1P
 • :8WpO7av:
  8WpO7av
  8WpO7av
 • :DqioXU0:
  DqioXU0
  DqioXU0
 • :pzGVwuf:
  PzGVwuf
  PzGVwuf
 • :4b3X9eX:
  4b3X9eX
  4b3X9eX
 • :L1wmUnd:
  L1wmUnd
  L1wmUnd
 • :WEOHd4o:
  WEOHd4o
  WEOHd4o
 • :aVgiONl:
  AVgiONl
  AVgiONl
 • :GYktuKo:
  GYktuKo
  GYktuKo
 • :SVVISNy:
  SVVISNy
  SVVISNy
 • :41u5xvX:
  41u5xvX
  41u5xvX
 • :dZHrh8z:
  DZHrh8z
  DZHrh8z
 • :PviuAPU:
  PviuAPU
  PviuAPU
 • :FBFNpl9:
  FBFNpl9
  FBFNpl9
 • :kVMaORQ:
  KVMaORQ
  KVMaORQ
 • :Wd0MKFE:
  Wd0MKFE
  Wd0MKFE
 • :5n4aTWB:
  5n4aTWB
  5n4aTWB
 • :0sOabGR:
  0sOabGR
  0sOabGR
 • :SVhIHhH:
  SVhIHhH
  SVhIHhH
 • :7GNZPHp:
  7GNZPHp
  7GNZPHp
 • :2dFPPcJ:
  2dFPPcJ
  2dFPPcJ
 • :pjlpPXi:
  PjlpPXi
  PjlpPXi
 • :4X49d1X:
  4X49d1X
  4X49d1X
 • :KsmGkNy:
  KsmGkNy
  KsmGkNy
 • :vvnZson:
  VvnZson
  VvnZson
 • :BjFSaeQ:
  BjFSaeQ
  BjFSaeQ
 • :1hPyKvG:
  1hPyKvG
  1hPyKvG
 • :ST2yfOa:
  ST2yfOa
  ST2yfOa
 • :7YpEivf:
  7YpEivf
  7YpEivf
 • :FcNtiE4:
  FcNtiE4
  FcNtiE4
 • :oxgIl7H:
  OxgIl7H
  OxgIl7H
 • :4YMgKo2:
  4YMgKo2
  4YMgKo2
 • :jwCDa5v:
  JwCDa5v
  JwCDa5v
 • :vvFc0oT:
  VvFc0oT
  VvFc0oT
 • MSN
 • ;))
  71
  71
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • :((
  20
  20
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • :a18:
  A18
  A18
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • %-(
  107
  107
 • :hat:
  hát
  hát
 • 8-}
  35
  35
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • :yeah:
  A04
  A04
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :-(
  46
  46
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • :P
  10
  10
 • :ban:
  ban
  ban
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :haha:
  haha
  haha
 • :-@
  76
  76
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :))
  21
  21
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :a17:
  A17
  A17
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :am:
  36
  36
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :a03:
  A03
  A03
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • >:P
  47
  47
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • :*
  11
  11
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • :a43:
  A43
  A43
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • :|
  22
  22
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • :why:
  Why
  Why
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • (:|
  37
  37
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • =((
  12
  12
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • :a39:
  A39
  A39
 • :-j
  78
  78
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • =))
  24
  24
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :ac:
  A13
  A13
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :troi:
  trời
  trời
 • :nr:
  38
  38
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :)
  1
  1
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :-l
  62
  62
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :O
  13
  13
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • :a37:
  A37
  A37
 • :)]
  100
  100
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • O:-)
  25
  25
 • >:)
  devil
  devil
 • :noob:
  245
  245
 • :a12:
  A12
  A12
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :-?
  39
  39
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :(
  2
  2
 • :lose:
  lost
  lost
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • [-o<
  63
  63
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • X(
  14
  14
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • :a36:
  A36
  A36
 • :-c
  101
  101
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :-B
  26
  26
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :a10:
  A10
  A10
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • #-o
  40
  40
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • ;)
  3
  3
 • :win:
  win
  win
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • $-)
  64
  64
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • :nm:
  15
  15
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • :a24:
  A24
  A24
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • ~x(
  102
  102
 • :so:
  sogay
  sogay
 • =;
  27
  27
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • :khoc:
  A09
  A09
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • :v
  pacman
  pacman
 • =D>
  41
  41
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • :D
  4
  4
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • b-(
  66
  66
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • b-)
  16
  16
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • :a23:
  A23
  A23
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • :-h
  103
  103
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • 8-|
  29
  29
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • :a08:
  A08
  A08
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :-ss
  42
  42
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • ;;)
  5
  5
 • :de:
  De xom
  De xom
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :)>-
  67
  67
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :-s
  17
  17
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :-t
  104
  104
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • L-)
  30
  30
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • :a07:
  A07
  A07
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • @-)
  43
  43
 • :trump:
  trump
  trump
 • :hug:
  6
  6
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • [-x
  68
  68
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • #:-s
  18
  18
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • :a20:
  A20
  A20
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • 8-)
  105
  105
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • :-$
  32
  32
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :a06:
  A06
  A06
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :^o
  44
  44
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :-/
  7
  7
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :non:
  nôn
  nôn
 • \:D/
  69
  69
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :devil:
  19
  19
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • :a19:
  A19
  A19
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • :-??
  106
  106
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • [-(
  33
  33
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • @-@
  săm soi
  săm soi
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • :-w
  45
  45
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten
 • :X
  8
  8
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố: