Share game FM18 (PC) | Share game FM Mobile 2018 | Share game FM Touch 2018

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • MSN
 • %-(
  107
  107
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • :-l
  62
  62
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • #-o
  40
  40
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :win:
  win
  win
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • 8-|
  29
  29
 • :a08:
  A08
  A08
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • #:-s
  18
  18
 • :a20:
  A20
  A20
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • :X
  8
  8
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :-j
  78
  78
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • [-o<
  63
  63
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • =D>
  41
  41
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • L-)
  30
  30
 • :a07:
  A07
  A07
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :devil:
  19
  19
 • :a19:
  A19
  A19
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :P
  10
  10
 • :haha:
  haha
  haha
 • :hat:
  hát
  hát
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • :)]
  100
  100
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • >:)
  devil
  devil
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • $-)
  64
  64
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • :-ss
  42
  42
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • :de:
  De xom
  De xom
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • :-$
  32
  32
 • :a06:
  A06
  A06
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • :((
  20
  20
 • :a18:
  A18
  A18
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • :*
  11
  11
 • :a43:
  A43
  A43
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :)
  1
  1
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :-c
  101
  101
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • b-(
  66
  66
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • @-)
  43
  43
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • [-(
  33
  33
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • :))
  21
  21
 • :a17:
  A17
  A17
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • =((
  12
  12
 • :a39:
  A39
  A39
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :(
  2
  2
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • ~x(
  102
  102
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :noob:
  245
  245
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • :)>-
  67
  67
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :^o
  44
  44
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • 8-}
  35
  35
 • :yeah:
  A04
  A04
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • :|
  22
  22
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • :O
  13
  13
 • :a37:
  A37
  A37
 • :troi:
  trời
  trời
 • ;)
  3
  3
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • :-h
  103
  103
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • [-x
  68
  68
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • :-w
  45
  45
 • :trump:
  trump
  trump
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • săm soi
  săm soi
 • :am:
  36
  36
 • :a03:
  A03
  A03
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • =))
  24
  24
 • :ac:
  A13
  A13
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • X(
  14
  14
 • :a36:
  A36
  A36
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :D
  4
  4
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • :-t
  104
  104
 • :so:
  sogay
  sogay
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • \:D/
  69
  69
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :-(
  46
  46
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :ban:
  ban
  ban
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • (:|
  37
  37
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :why:
  Why
  Why
 • O:-)
  25
  25
 • :a12:
  A12
  A12
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :nm:
  15
  15
 • :a24:
  A24
  A24
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • ;;)
  5
  5
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • 8-)
  105
  105
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • ;))
  71
  71
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi
 • >:P
  47
  47
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :nr:
  38
  38
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :-B
  26
  26
 • :a10:
  A10
  A10
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • b-)
  16
  16
 • :a23:
  A23
  A23
 • :v
  pacman
  pacman
 • :hug:
  6
  6
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • :-??
  106
  106
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • :-?
  39
  39
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • :lose:
  lost
  lost
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • =;
  27
  27
 • :khoc:
  A09
  A09
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • :-s
  17
  17
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :-/
  7
  7
 • :non:
  nôn
  nôn