Share game FM21 (PC) | Share game FM21 Mobile & Touch

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
  • pepe
  • :BfggZbt:
    BfggZbt
    BfggZbt
  • :89CJIAV:
    89CJIAV
    89CJIAV
  • :soQByzN:
    SoQByzN
    SoQByzN
  • :8us1GFo:
    8us1GFo
    8us1GFo
  • :Gr9ROjr:
    Gr9ROjr
    Gr9ROjr
  • :Ogua30N:
    Ogua30N
    Ogua30N
  • :f812aBN:
    F812aBN
    F812aBN
  • :jsUAkq7:
    JsUAkq7
    JsUAkq7
  • :VNfiQb5:
    VNfiQb5
    VNfiQb5
  • :bqyWl75:
    BqyWl75
    BqyWl75
  • :1kOAZRc:
    1kOAZRc
    1kOAZRc
  • :skphXBM:
    SkphXBM
    SkphXBM
  • :dzipaLk:
    DzipaLk
    DzipaLk
  • :npFtfkm:
    NpFtfkm
    NpFtfkm
  • :eg7p0lr:
    Eg7p0lr
    Eg7p0lr
  • :JpeH6vi:
    JpeH6vi
    JpeH6vi
  • :V9TjM1K:
    V9TjM1K
    V9TjM1K
  • :6Pk0b31:
    6Pk0b31
    6Pk0b31
  • :1x6qYul:
    1x6qYul
    1x6qYul
  • :sk0zOsk:
    Sk0zOsk
    Sk0zOsk
  • :MsevSRj:
    MsevSRj
    MsevSRj
  • :EbPAiuv:
    EbPAiuv
    EbPAiuv
  • :jmguwt8:
    Jmguwt8
    Jmguwt8
  • :ukaN7rf:
    UkaN7rf
    UkaN7rf
  • :7cHYGRp:
    7cHYGRp
    7cHYGRp
  • :4076SfG:
    4076SfG
    4076SfG
  • :rwqH4z9:
    RwqH4z9
    RwqH4z9
  • :3m9yfML:
    3m9yfML
    3m9yfML
  • :mgLa64M:
    MgLa64M
    MgLa64M
  • :yQzLjDw:
    YQzLjDw
    YQzLjDw
  • :ClaxfG4:
    ClaxfG4
    ClaxfG4
  • :Jc32dvM:
    Jc32dvM
    Jc32dvM
  • :uaFRmQy:
    UaFRmQy
    UaFRmQy
  • :AF8Fnrc:
    AF8Fnrc
    AF8Fnrc
  • :99tXupF:
    99tXupF
    99tXupF
  • :QxI7ojM:
    QxI7ojM
    QxI7ojM
  • :FTNbLAu:
    FTNbLAu
    FTNbLAu
  • :McBJk4P:
    McBJk4P
    McBJk4P
  • :x6qLA1F:
    X6qLA1F
    X6qLA1F
  • :24Yg5K5:
    24Yg5K5
    24Yg5K5
  • :IyDLoZD:
    IyDLoZD
    IyDLoZD
  • :TVuOV11:
    TVuOV11
    TVuOV11
  • :7fGKcbG:
    7fGKcbG
    7fGKcbG
  • :DafwQjw:
    DafwQjw
    DafwQjw
  • :QX9HSpy:
    QX9HSpy
    QX9HSpy
  • :FiYK9g1:
    FiYK9g1
    FiYK9g1
  • :LRuTBdK:
    LRuTBdK
    LRuTBdK
  • :x6E2YUP:
    X6E2YUP
    X6E2YUP
  • :c7FpHa3:
    C7FpHa3
    C7FpHa3
  • :hWUsfOV:
    HWUsfOV
    HWUsfOV
  • :tFL8Oiy:
    TFL8Oiy
    TFL8Oiy
  • :9KKkG9W:
    9KKkG9W
    9KKkG9W
  • :D5YsI6x:
    D5YsI6x
    D5YsI6x
  • :q5BSCRi:
    Q5BSCRi
    Q5BSCRi
  • :3Oxusjr:
    3Oxusjr
    3Oxusjr
  • :lc2OGEk:
    Lc2OGEk
    Lc2OGEk
  • :WIuER4S:
    WIuER4S
    WIuER4S
  • :AMXAoIN:
    AMXAoIN
    AMXAoIN
  • :h3CoNip:
    H3CoNip
    H3CoNip
  • :tCCJs1P:
    TCCJs1P
    TCCJs1P
  • :8WpO7av:
    8WpO7av
    8WpO7av
  • :DqioXU0:
    DqioXU0
    DqioXU0
  • :pzGVwuf:
    PzGVwuf
    PzGVwuf
  • :4b3X9eX:
    4b3X9eX
    4b3X9eX
  • :L1wmUnd:
    L1wmUnd
    L1wmUnd
  • :WEOHd4o:
    WEOHd4o
    WEOHd4o
  • :aVgiONl:
    AVgiONl
    AVgiONl
  • :GYktuKo:
    GYktuKo
    GYktuKo
  • :SVVISNy:
    SVVISNy
    SVVISNy
  • :41u5xvX:
    41u5xvX
    41u5xvX
  • :dZHrh8z:
    DZHrh8z
    DZHrh8z
  • :PviuAPU:
    PviuAPU
    PviuAPU
  • :FBFNpl9:
    FBFNpl9
    FBFNpl9
  • :kVMaORQ:
    KVMaORQ
    KVMaORQ
  • :Wd0MKFE:
    Wd0MKFE
    Wd0MKFE
  • :5n4aTWB:
    5n4aTWB
    5n4aTWB
  • :0sOabGR:
    0sOabGR
    0sOabGR
  • :SVhIHhH:
    SVhIHhH
    SVhIHhH
  • :7GNZPHp:
    7GNZPHp
    7GNZPHp
  • :2dFPPcJ:
    2dFPPcJ
    2dFPPcJ
  • :pjlpPXi:
    PjlpPXi
    PjlpPXi
  • :4X49d1X:
    4X49d1X
    4X49d1X
  • :KsmGkNy:
    KsmGkNy
    KsmGkNy
  • :vvnZson:
    VvnZson
    VvnZson
  • :BjFSaeQ:
    BjFSaeQ
    BjFSaeQ
  • :1hPyKvG:
    1hPyKvG
    1hPyKvG
  • :ST2yfOa:
    ST2yfOa
    ST2yfOa
  • :7YpEivf:
    7YpEivf
    7YpEivf
  • :FcNtiE4:
    FcNtiE4
    FcNtiE4
  • :oxgIl7H:
    OxgIl7H
    OxgIl7H
  • :4YMgKo2:
    4YMgKo2
    4YMgKo2
  • :jwCDa5v:
    JwCDa5v
    JwCDa5v
  • :vvFc0oT:
    VvFc0oT
    VvFc0oT
  • MSN
  • :a18:
    A18
    A18
  • :me:
    xì hơi
    xì hơi
  • ;))
    71
    71
  • :((
    20
    20
  • :ronren:
    Creep
    Creep
  • :!!
    trễ rồi
    trễ rồi
  • :doc:
    Đọc báo
    Đọc báo
  • %-(
    107
    107
  • 8-}
    35
    35
  • :fmvn:
    Tôi yêu FMVN
    Tôi yêu FMVN
  • :cbkg083:
    Cbkg083
    Cbkg083
  • :tv:
    xem TV
    xem TV
  • :yeah:
    A04
    A04
  • :hat:
    hát
    hát
  • :haha:
    haha
    haha
  • :nhay:
    Nhảy
    Nhảy
  • :-(
    46
    46
  • :P
    10
    10
  • :tsn:
    Thì Sao Nào
    Thì Sao Nào
  • :ban:
    ban
    ban
  • :fuck:
    fuck du
    fuck du
  • :a17:
    A17
    A17
  • :fap:
    fapfapfap
    fapfapfap
  • :))
    21
    21
  • :ahh:
    Ahhhhh
    Ahhhhh
  • x_x
    ghê quá
    ghê quá
  • :nghiem:
    Nghiêm túc
    Nghiêm túc
  • :am:
    36
    36
  • :cbkg084:
    Cbkg084
    Cbkg084
  • :lol:
    LOL
    LOL
  • :a03:
    A03
    A03
  • :lo:
    Kích Thích
    Kích Thích
  • :a43:
    A43
    A43
  • :gai:
    #nung
    #nung
  • >:P
    47
    47
  • :*
    11
    11
  • :haine:
    Hai Nè
    Hai Nè
  • :hut:
    hút thuốc lào
    hút thuốc lào
  • :nb:
    not bad
    not bad
  • :hayqua:
    A15
    A15
  • :sun:
    Sún FA
    Sún FA
  • ^:)^
    lạy
    lạy
  • :|
    22
    22
  • :c1:
    4hu5109
    4hu5109
  • :huyt:
    Huýt
    Huýt
  • :why:
    Why
    Why
  • :thug:
    rồng thug life
    rồng thug life
  • (:|
    37
    37
  • :cbkg093:
    Cbkg093
    Cbkg093
  • :daudau1:
    Đau đầu
    Đau đầu
  • :rang:
    răng sáng
    răng sáng
  • :khoc3:
    Khóc
    Khóc
  • :a39:
    A39
    A39
  • :ngo:
    Ngơ Ngác
    Ngơ Ngác
  • :melike:
    me gusta
    me gusta
  • =((
    12
    12
  • :bc:
    Bằng Chíu
    Bằng Chíu
  • :cui:
    cùi mía
    cùi mía
  • :vay:
    Vẫy
    Vẫy
  • :ac:
    A13
    A13
  • :xike:
    giả vờ ngu
    giả vờ ngu
  • :-j
    78
    78
  • =))
    24
    24
  • :shank:
    Bắt tay
    Bắt tay
  • :domat:
    đỏ mặt
    đỏ mặt
  • :bn:
    Bye Nha
    Bye Nha
  • :leluoi:
    Le Luoi
    Le Luoi
  • :rong:
    Rồng đẹp
    Rồng đẹp
  • :nr:
    38
    38
  • :)
    1
    1
  • :phun:
    Phun cơm
    Phun cơm
  • :nh:
    Nham Hiểm
    Nham Hiểm
  • :troi:
    trời
    trời
  • :a37:
    A37
    A37
  • :ppl:
    pepe lơ
    pepe lơ
  • :-l
    62
    62
  • :O
    13
    13
  • :hihi:
    Hi Hi
    Hi Hi
  • :muc:
    múc ngay
    múc ngay
  • :bap:
    BAP
    BAP
  • :a12:
    A12
    A12
  • :doni:
    nát rượu
    nát rượu
  • :)]
    100
    100
  • O:-)
    25
    25
  • :noob:
    245
    245
  • >:)
    devil
    devil
  • :vaysao:
    vậy sao
    vậy sao
  • :haha1:
    :haha1:
    :haha1:
  • :rong1:
    Rồng haha
    Rồng haha
  • :-?
    39
    39
  • :(
    2
    2
  • :buoncuoi:
    Buồn Cười Thật
    Buồn Cười Thật
  • :lose:
    lost
    lost
  • :vai:
    Vãi
    Vãi
  • :a36:
    A36
    A36
  • :ppg:
    pepe gun
    pepe gun
  • [-o<
    63
    63
  • X(
    14
    14
  • :hohoho:
    hô hô hô
    hô hô hô
  • :nhaovo:
    ngon thì nhào vô
    ngon thì nhào vô
  • :chaync:
    Núp vãi
    Núp vãi
  • :a10:
    A10
    A10
  • :bk:
    baokhanh
    baokhanh
  • :-c
    101
    101
  • :-B
    26
    26
  • :huou:
    127fs2361263
    127fs2361263
  • :cbkg068:
    Cbkg068
    Cbkg068
  • :troll:
    Troll
    Troll
  • :gk:
    Good G.Keeper
    Good G.Keeper
  • :pepe1:
    Pepe
    Pepe
  • #-o
    40
    40
  • ;)
    3
    3
  • :bimat:
    Bí Mật
    Bí Mật
  • :win:
    win
    win
  • :khoc2:
    khóc
    khóc
  • :a24:
    A24
    A24
  • :ppm:
    pepe mập
    pepe mập
  • $-)
    64
    64
  • :nm:
    15
    15
  • :xmas:
    Xmas
    Xmas
  • :botay:
    Bó Tay
    Bó Tay
  • :ngoan:
    Ngoan
    Ngoan
  • :khoc:
    A09
    A09
  • :so:
    sogay
    sogay
  • ~x(
    102
    102
  • =;
    27
    27
  • :rofl:
    Rotfl
    Rotfl
  • :cbkg070:
    Cbkg070
    Cbkg070
  • :th:
    Thắng hó
    Thắng hó
  • :defe:
    Defender
    Defender
  • :quay2:
    quẩy 2
    quẩy 2
  • =D>
    41
    41
  • :D
    4
    4
  • :kk:
    khà khà
    khà khà
  • :ban1:
    Ban nó đê
    Ban nó đê
  • :v
    pacman
    pacman
  • :a23:
    A23
    A23
  • :ppc:
    pepe cry
    pepe cry
  • b-(
    66
    66
  • b-)
    16
    16
  • :tien:
    tiền
    tiền
  • ^#(^
    không phải em...
    không phải em...
  • :why1:
    Oh god why
    Oh god why
  • :sm:
    sáng mắt
    sáng mắt
  • :-h
    103
    103
  • 8-|
    29
    29
  • :chay:
    Outtahere
    Outtahere
  • :cbkg075:
    Cbkg075
    Cbkg075
  • ~^o^~
    cổ vũ
    cổ vũ
  • :a08:
    A08
    A08
  • :mid:
    Good Mid
    Good Mid
  • :quay:
    quẩy lên
    quẩy lên
  • :-ss
    42
    42
  • ;;)
    5
    5
  • :dh:
    Đầu Hàng
    Đầu Hàng
  • :de:
    De xom
    De xom
  • :luon:
    đi ra mau
    đi ra mau
  • :kaka:
    A21
    A21
  • :cancer:
    pepe cancer
    pepe cancer
  • :)>-
    67
    67
  • :-s
    17
    17
  • :haha3:
    Rofl
    Rofl
  • :-bd
    Perfect
    Perfect
  • :smod:
    smod cute
    smod cute
  • :ngau:
    Ngầu
    Ngầu
  • :-t
    104
    104
  • L-)
    30
    30
  • :yuno:
    why you no
    why you no
  • :cbkg076:
    Cbkg076
    Cbkg076
  • :nong:
    Nóng quá
    Nóng quá
  • :a07:
    A07
    A07
  • :for:
    Good Fowarder
    Good Fowarder
  • :trump:
    trump
    trump
  • @-)
    43
    43
  • :hug:
    6
    6
  • :cay:
    Ra Đây Nào
    Ra Đây Nào
  • :amen:
    Amen
    Amen
  • :ngaytho:
    ngây thơ
    ngây thơ
  • :a20:
    A20
    A20
  • :pepe:
    pepe
    pepe
  • [-x
    68
    68
  • #:-s
    18
    18
  • :noi:
    Motz
    Motz
  • :-q
    đồ cùi bắp
    đồ cùi bắp
  • :admin:
    admin cùi mía
    admin cùi mía
  • :leuleu:
    leu leu
    leu leu
  • 8-)
    105
    105
  • :-$
    32
    32
  • :happy:
    Happy
    Happy
  • :cbkg079:
    Cbkg079
    Cbkg079
  • o|^_^|o
    nghe nhạc
    nghe nhạc
  • :a06:
    A06
    A06
  • :non:
    nôn
    nôn
  • :shit:
    Shit
    Shit
  • :^o
    44
    44
  • :-/
    7
    7
  • :huhu:
    Hu Hu
    Hu Hu
  • :nospam:
    No spam
    No spam
  • :!:
    Ị tơ
    Ị tơ
  • :a19:
    A19
    A19
  • :slap:
    Slap
    Slap
  • \:D/
    69
    69
  • :devil:
    19
    19
  • :noob2:
    Hahaha
    Hahaha
  • \m/
    Rock on
    Rock on
  • :ppb:
    pepe thổi bóng
    pepe thổi bóng
  • :-??
    106
    106
  • [-(
    33
    33
  • :kiss:
    Kiss
    Kiss
  • :cbkg082:
    Cbkg082
    Cbkg082
  • săm soi
    săm soi
  • :mocmui:
    A05
    A05
  • :map:
    mọt sách
    mọt sách
  • =)))
    Hàm hố:
    Hàm hố:
  • :tt:
    Tèn ten
    Tèn ten
  • :-w
    45
    45
  • :X
    8
    8
  • :toi:
    Toi Rồi
    Toi Rồi
  • :banpls:
    Ban please
    Ban please
  • :fy:
    fuck yeah
    fuck yeah