Share game FM24 (PC)

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • pepe
 • :soQByzN:
  SoQByzN
  SoQByzN
 • :BfggZbt:
  BfggZbt
  BfggZbt
 • :89CJIAV:
  89CJIAV
  89CJIAV
 • :8us1GFo:
  8us1GFo
  8us1GFo
 • :Gr9ROjr:
  Gr9ROjr
  Gr9ROjr
 • :Ogua30N:
  Ogua30N
  Ogua30N
 • :VNfiQb5:
  VNfiQb5
  VNfiQb5
 • :f812aBN:
  F812aBN
  F812aBN
 • :jsUAkq7:
  JsUAkq7
  JsUAkq7
 • :skphXBM:
  SkphXBM
  SkphXBM
 • :bqyWl75:
  BqyWl75
  BqyWl75
 • :1kOAZRc:
  1kOAZRc
  1kOAZRc
 • :dzipaLk:
  DzipaLk
  DzipaLk
 • :npFtfkm:
  NpFtfkm
  NpFtfkm
 • :V9TjM1K:
  V9TjM1K
  V9TjM1K
 • :eg7p0lr:
  Eg7p0lr
  Eg7p0lr
 • :JpeH6vi:
  JpeH6vi
  JpeH6vi
 • :6Pk0b31:
  6Pk0b31
  6Pk0b31
 • :1x6qYul:
  1x6qYul
  1x6qYul
 • :sk0zOsk:
  Sk0zOsk
  Sk0zOsk
 • :MsevSRj:
  MsevSRj
  MsevSRj
 • :ukaN7rf:
  UkaN7rf
  UkaN7rf
 • :EbPAiuv:
  EbPAiuv
  EbPAiuv
 • :jmguwt8:
  Jmguwt8
  Jmguwt8
 • :7cHYGRp:
  7cHYGRp
  7cHYGRp
 • :4076SfG:
  4076SfG
  4076SfG
 • :rwqH4z9:
  RwqH4z9
  RwqH4z9
 • :yQzLjDw:
  YQzLjDw
  YQzLjDw
 • :3m9yfML:
  3m9yfML
  3m9yfML
 • :mgLa64M:
  MgLa64M
  MgLa64M
 • :uaFRmQy:
  UaFRmQy
  UaFRmQy
 • :ClaxfG4:
  ClaxfG4
  ClaxfG4
 • :Jc32dvM:
  Jc32dvM
  Jc32dvM
 • :AF8Fnrc:
  AF8Fnrc
  AF8Fnrc
 • :99tXupF:
  99tXupF
  99tXupF
 • :QxI7ojM:
  QxI7ojM
  QxI7ojM
 • :x6qLA1F:
  X6qLA1F
  X6qLA1F
 • :FTNbLAu:
  FTNbLAu
  FTNbLAu
 • :McBJk4P:
  McBJk4P
  McBJk4P
 • :TVuOV11:
  TVuOV11
  TVuOV11
 • :24Yg5K5:
  24Yg5K5
  24Yg5K5
 • :IyDLoZD:
  IyDLoZD
  IyDLoZD
 • :7fGKcbG:
  7fGKcbG
  7fGKcbG
 • :DafwQjw:
  DafwQjw
  DafwQjw
 • :QX9HSpy:
  QX9HSpy
  QX9HSpy
 • :x6E2YUP:
  X6E2YUP
  X6E2YUP
 • :FiYK9g1:
  FiYK9g1
  FiYK9g1
 • :LRuTBdK:
  LRuTBdK
  LRuTBdK
 • :tFL8Oiy:
  TFL8Oiy
  TFL8Oiy
 • :c7FpHa3:
  C7FpHa3
  C7FpHa3
 • :hWUsfOV:
  HWUsfOV
  HWUsfOV
 • :9KKkG9W:
  9KKkG9W
  9KKkG9W
 • :D5YsI6x:
  D5YsI6x
  D5YsI6x
 • :q5BSCRi:
  Q5BSCRi
  Q5BSCRi
 • :WIuER4S:
  WIuER4S
  WIuER4S
 • :3Oxusjr:
  3Oxusjr
  3Oxusjr
 • :lc2OGEk:
  Lc2OGEk
  Lc2OGEk
 • :tCCJs1P:
  TCCJs1P
  TCCJs1P
 • :AMXAoIN:
  AMXAoIN
  AMXAoIN
 • :h3CoNip:
  H3CoNip
  H3CoNip
 • :8WpO7av:
  8WpO7av
  8WpO7av
 • :DqioXU0:
  DqioXU0
  DqioXU0
 • :pzGVwuf:
  PzGVwuf
  PzGVwuf
 • :WEOHd4o:
  WEOHd4o
  WEOHd4o
 • :4b3X9eX:
  4b3X9eX
  4b3X9eX
 • :L1wmUnd:
  L1wmUnd
  L1wmUnd
 • :SVVISNy:
  SVVISNy
  SVVISNy
 • :aVgiONl:
  AVgiONl
  AVgiONl
 • :GYktuKo:
  GYktuKo
  GYktuKo
 • :41u5xvX:
  41u5xvX
  41u5xvX
 • :dZHrh8z:
  DZHrh8z
  DZHrh8z
 • :PviuAPU:
  PviuAPU
  PviuAPU
 • :Wd0MKFE:
  Wd0MKFE
  Wd0MKFE
 • :FBFNpl9:
  FBFNpl9
  FBFNpl9
 • :kVMaORQ:
  KVMaORQ
  KVMaORQ
 • :SVhIHhH:
  SVhIHhH
  SVhIHhH
 • :5n4aTWB:
  5n4aTWB
  5n4aTWB
 • :0sOabGR:
  0sOabGR
  0sOabGR
 • :7GNZPHp:
  7GNZPHp
  7GNZPHp
 • :2dFPPcJ:
  2dFPPcJ
  2dFPPcJ
 • :pjlpPXi:
  PjlpPXi
  PjlpPXi
 • :vvnZson:
  VvnZson
  VvnZson
 • :4X49d1X:
  4X49d1X
  4X49d1X
 • :KsmGkNy:
  KsmGkNy
  KsmGkNy
 • :ST2yfOa:
  ST2yfOa
  ST2yfOa
 • :BjFSaeQ:
  BjFSaeQ
  BjFSaeQ
 • :1hPyKvG:
  1hPyKvG
  1hPyKvG
 • :7YpEivf:
  7YpEivf
  7YpEivf
 • :FcNtiE4:
  FcNtiE4
  FcNtiE4
 • :oxgIl7H:
  OxgIl7H
  OxgIl7H
 • :vvFc0oT:
  VvFc0oT
  VvFc0oT
 • :4YMgKo2:
  4YMgKo2
  4YMgKo2
 • :jwCDa5v:
  JwCDa5v
  JwCDa5v
 • MSN
 • :((
  20
  20
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • :a18:
  A18
  A18
 • ;))
  71
  71
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :hat:
  hát
  hát
 • :yeah:
  A04
  A04
 • %-(
  107
  107
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • 8-}
  35
  35
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • :P
  10
  10
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :ban:
  ban
  ban
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • :haha:
  haha
  haha
 • :-(
  46
  46
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :))
  21
  21
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :a17:
  A17
  A17
 • :-@
  76
  76
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :a03:
  A03
  A03
 • :am:
  36
  36
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :*
  11
  11
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • :a43:
  A43
  A43
 • >:P
  47
  47
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • :why:
  Why
  Why
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • :|
  22
  22
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • (:|
  37
  37
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • =((
  12
  12
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • :a39:
  A39
  A39
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • :ac:
  A13
  A13
 • :-j
  78
  78
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • =))
  24
  24
 • :)
  1
  1
 • :troi:
  trời
  trời
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :nr:
  38
  38
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • :O
  13
  13
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :a37:
  A37
  A37
 • :-l
  62
  62
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • >:)
  devil
  devil
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • :a12:
  A12
  A12
 • :)]
  100
  100
 • :noob:
  245
  245
 • O:-)
  25
  25
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • :(
  2
  2
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :lose:
  lost
  lost
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • :-?
  39
  39
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • X(
  14
  14
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • :a36:
  A36
  A36
 • [-o<
  63
  63
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :a10:
  A10
  A10
 • :-c
  101
  101
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :-B
  26
  26
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • ;)
  3
  3
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • :win:
  win
  win
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • #-o
  40
  40
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • :nm:
  15
  15
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • :a24:
  A24
  A24
 • $-)
  64
  64
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :so:
  sogay
  sogay
 • :khoc:
  A09
  A09
 • ~x(
  102
  102
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • =;
  27
  27
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • :D
  4
  4
 • :v
  pacman
  pacman
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • =D>
  41
  41
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • b-)
  16
  16
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • :a23:
  A23
  A23
 • b-(
  66
  66
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • :a08:
  A08
  A08
 • :-h
  103
  103
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • 8-|
  29
  29
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • ;;)
  5
  5
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :de:
  De xom
  De xom
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :-ss
  42
  42
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :-s
  17
  17
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :)>-
  67
  67
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • :a07:
  A07
  A07
 • :-t
  104
  104
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • L-)
  30
  30
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • :hug:
  6
  6
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :trump:
  trump
  trump
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • @-)
  43
  43
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • #:-s
  18
  18
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • :a20:
  A20
  A20
 • [-x
  68
  68
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • :a06:
  A06
  A06
 • 8-)
  105
  105
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :-$
  32
  32
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • :-/
  7
  7
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :non:
  nôn
  nôn
 • :^o
  44
  44
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :devil:
  19
  19
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :a19:
  A19
  A19
 • \:D/
  69
  69
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • :-??
  106
  106
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • [-(
  33
  33
 • @-@
  săm soi
  săm soi
 • :X
  8
  8
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :-w
  45
  45
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi