Share game FM24 (PC)

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • pepe
 • :89CJIAV:
  89CJIAV
  89CJIAV
 • :BfggZbt:
  BfggZbt
  BfggZbt
 • :soQByzN:
  SoQByzN
  SoQByzN
 • :Gr9ROjr:
  Gr9ROjr
  Gr9ROjr
 • :8us1GFo:
  8us1GFo
  8us1GFo
 • :Ogua30N:
  Ogua30N
  Ogua30N
 • :jsUAkq7:
  JsUAkq7
  JsUAkq7
 • :f812aBN:
  F812aBN
  F812aBN
 • :VNfiQb5:
  VNfiQb5
  VNfiQb5
 • :1kOAZRc:
  1kOAZRc
  1kOAZRc
 • :bqyWl75:
  BqyWl75
  BqyWl75
 • :skphXBM:
  SkphXBM
  SkphXBM
 • :dzipaLk:
  DzipaLk
  DzipaLk
 • :npFtfkm:
  NpFtfkm
  NpFtfkm
 • :JpeH6vi:
  JpeH6vi
  JpeH6vi
 • :eg7p0lr:
  Eg7p0lr
  Eg7p0lr
 • :V9TjM1K:
  V9TjM1K
  V9TjM1K
 • :1x6qYul:
  1x6qYul
  1x6qYul
 • :6Pk0b31:
  6Pk0b31
  6Pk0b31
 • :sk0zOsk:
  Sk0zOsk
  Sk0zOsk
 • :MsevSRj:
  MsevSRj
  MsevSRj
 • :jmguwt8:
  Jmguwt8
  Jmguwt8
 • :EbPAiuv:
  EbPAiuv
  EbPAiuv
 • :ukaN7rf:
  UkaN7rf
  UkaN7rf
 • :4076SfG:
  4076SfG
  4076SfG
 • :7cHYGRp:
  7cHYGRp
  7cHYGRp
 • :rwqH4z9:
  RwqH4z9
  RwqH4z9
 • :mgLa64M:
  MgLa64M
  MgLa64M
 • :3m9yfML:
  3m9yfML
  3m9yfML
 • :yQzLjDw:
  YQzLjDw
  YQzLjDw
 • :Jc32dvM:
  Jc32dvM
  Jc32dvM
 • :ClaxfG4:
  ClaxfG4
  ClaxfG4
 • :uaFRmQy:
  UaFRmQy
  UaFRmQy
 • :99tXupF:
  99tXupF
  99tXupF
 • :AF8Fnrc:
  AF8Fnrc
  AF8Fnrc
 • :QxI7ojM:
  QxI7ojM
  QxI7ojM
 • :McBJk4P:
  McBJk4P
  McBJk4P
 • :FTNbLAu:
  FTNbLAu
  FTNbLAu
 • :x6qLA1F:
  X6qLA1F
  X6qLA1F
 • :IyDLoZD:
  IyDLoZD
  IyDLoZD
 • :24Yg5K5:
  24Yg5K5
  24Yg5K5
 • :TVuOV11:
  TVuOV11
  TVuOV11
 • :DafwQjw:
  DafwQjw
  DafwQjw
 • :7fGKcbG:
  7fGKcbG
  7fGKcbG
 • :QX9HSpy:
  QX9HSpy
  QX9HSpy
 • :LRuTBdK:
  LRuTBdK
  LRuTBdK
 • :FiYK9g1:
  FiYK9g1
  FiYK9g1
 • :x6E2YUP:
  X6E2YUP
  X6E2YUP
 • :hWUsfOV:
  HWUsfOV
  HWUsfOV
 • :c7FpHa3:
  C7FpHa3
  C7FpHa3
 • :tFL8Oiy:
  TFL8Oiy
  TFL8Oiy
 • :D5YsI6x:
  D5YsI6x
  D5YsI6x
 • :9KKkG9W:
  9KKkG9W
  9KKkG9W
 • :q5BSCRi:
  Q5BSCRi
  Q5BSCRi
 • :lc2OGEk:
  Lc2OGEk
  Lc2OGEk
 • :3Oxusjr:
  3Oxusjr
  3Oxusjr
 • :WIuER4S:
  WIuER4S
  WIuER4S
 • :h3CoNip:
  H3CoNip
  H3CoNip
 • :AMXAoIN:
  AMXAoIN
  AMXAoIN
 • :tCCJs1P:
  TCCJs1P
  TCCJs1P
 • :DqioXU0:
  DqioXU0
  DqioXU0
 • :8WpO7av:
  8WpO7av
  8WpO7av
 • :pzGVwuf:
  PzGVwuf
  PzGVwuf
 • :L1wmUnd:
  L1wmUnd
  L1wmUnd
 • :4b3X9eX:
  4b3X9eX
  4b3X9eX
 • :WEOHd4o:
  WEOHd4o
  WEOHd4o
 • :GYktuKo:
  GYktuKo
  GYktuKo
 • :aVgiONl:
  AVgiONl
  AVgiONl
 • :SVVISNy:
  SVVISNy
  SVVISNy
 • :dZHrh8z:
  DZHrh8z
  DZHrh8z
 • :41u5xvX:
  41u5xvX
  41u5xvX
 • :PviuAPU:
  PviuAPU
  PviuAPU
 • :kVMaORQ:
  KVMaORQ
  KVMaORQ
 • :FBFNpl9:
  FBFNpl9
  FBFNpl9
 • :Wd0MKFE:
  Wd0MKFE
  Wd0MKFE
 • :0sOabGR:
  0sOabGR
  0sOabGR
 • :5n4aTWB:
  5n4aTWB
  5n4aTWB
 • :SVhIHhH:
  SVhIHhH
  SVhIHhH
 • :2dFPPcJ:
  2dFPPcJ
  2dFPPcJ
 • :7GNZPHp:
  7GNZPHp
  7GNZPHp
 • :pjlpPXi:
  PjlpPXi
  PjlpPXi
 • :KsmGkNy:
  KsmGkNy
  KsmGkNy
 • :4X49d1X:
  4X49d1X
  4X49d1X
 • :vvnZson:
  VvnZson
  VvnZson
 • :1hPyKvG:
  1hPyKvG
  1hPyKvG
 • :BjFSaeQ:
  BjFSaeQ
  BjFSaeQ
 • :ST2yfOa:
  ST2yfOa
  ST2yfOa
 • :FcNtiE4:
  FcNtiE4
  FcNtiE4
 • :7YpEivf:
  7YpEivf
  7YpEivf
 • :oxgIl7H:
  OxgIl7H
  OxgIl7H
 • :jwCDa5v:
  JwCDa5v
  JwCDa5v
 • :4YMgKo2:
  4YMgKo2
  4YMgKo2
 • :vvFc0oT:
  VvFc0oT
  VvFc0oT
 • MSN
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • :a18:
  A18
  A18
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • ;))
  71
  71
 • :((
  20
  20
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • :yeah:
  A04
  A04
 • :hat:
  hát
  hát
 • %-(
  107
  107
 • 8-}
  35
  35
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :ban:
  ban
  ban
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :haha:
  haha
  haha
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • :-(
  46
  46
 • :P
  10
  10
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • :a17:
  A17
  A17
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :-@
  76
  76
 • :))
  21
  21
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :a03:
  A03
  A03
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :am:
  36
  36
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • :a43:
  A43
  A43
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • >:P
  47
  47
 • :*
  11
  11
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :why:
  Why
  Why
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :|
  22
  22
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • (:|
  37
  37
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • :a39:
  A39
  A39
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • =((
  12
  12
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :ac:
  A13
  A13
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • :-j
  78
  78
 • =))
  24
  24
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :troi:
  trời
  trời
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :nr:
  38
  38
 • :)
  1
  1
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :a37:
  A37
  A37
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :-l
  62
  62
 • :O
  13
  13
 • >:)
  devil
  devil
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • :a12:
  A12
  A12
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • :)]
  100
  100
 • O:-)
  25
  25
 • :noob:
  245
  245
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • :lose:
  lost
  lost
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :-?
  39
  39
 • :(
  2
  2
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • :a36:
  A36
  A36
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • [-o<
  63
  63
 • X(
  14
  14
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :a10:
  A10
  A10
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :-c
  101
  101
 • :-B
  26
  26
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • :win:
  win
  win
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • #-o
  40
  40
 • ;)
  3
  3
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • :a24:
  A24
  A24
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • $-)
  64
  64
 • :nm:
  15
  15
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • :khoc:
  A09
  A09
 • :so:
  sogay
  sogay
 • ~x(
  102
  102
 • =;
  27
  27
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :v
  pacman
  pacman
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • =D>
  41
  41
 • :D
  4
  4
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • :a23:
  A23
  A23
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • b-(
  66
  66
 • b-)
  16
  16
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • :a08:
  A08
  A08
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • :-h
  103
  103
 • 8-|
  29
  29
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :de:
  De xom
  De xom
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • :-ss
  42
  42
 • ;;)
  5
  5
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :)>-
  67
  67
 • :-s
  17
  17
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • :a07:
  A07
  A07
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • :-t
  104
  104
 • L-)
  30
  30
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • :trump:
  trump
  trump
 • @-)
  43
  43
 • :hug:
  6
  6
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • :a20:
  A20
  A20
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • [-x
  68
  68
 • #:-s
  18
  18
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • :a06:
  A06
  A06
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • 8-)
  105
  105
 • :-$
  32
  32
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :non:
  nôn
  nôn
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :^o
  44
  44
 • :-/
  7
  7
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • :a19:
  A19
  A19
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • \:D/
  69
  69
 • :devil:
  19
  19
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • @-@
  săm soi
  săm soi
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • :-??
  106
  106
 • [-(
  33
  33
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten
 • :-w
  45
  45
 • :X
  8
  8